Όροι Χρήσης

1.Εισαγωγή

Είμαστε η εταιρεία Gimi AB, μια εταιρεία που οργανώνεται σύμφωνα με τους νόμους της Σουηδίας (εφεξής «Gimi», «Εμείς», «Μας», «Δικό μας» κ.λπ.). 

Οι Όροι Χρήσης (οι “Όροι”) ισχύουν μεταξύ της εταιρείας Gimi και εσάς, όσον αφορά την πρόσβαση και τη χρήση της Υπηρεσίας (όπως περιγράφεται περαιτέρω). Είναι σημαντικό να διαβάσετε πολύ προσεκτικά τους όρους, πριν από την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας, διότι αυτοί ορίζουν τις ευθύνες μεταξύ εσάς και του Gimi.

Με την εγγραφή σας ως χρήστης στο Gimi και την πρόσβαση και χρήση της υπηρεσίας, συμφωνείτε να είστε νομικά δεσμευμένοι από τους Όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους και εάν δεν επιθυμείτε να είστε δεσμευμένοι από αυτούς, δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία. Με την εγγραφή στην Υπηρεσία, ως γονιός ή κηδεμόνας, και συνδέοντας το λογαριασμό του παιδιού σας επιτρέπετε και συναινείτε στη χρήση της Υπηρεσίας από το παιδί σας. Ένας λογαριασμός παιδιού, ο οποίος  δεν συνδέεται με έναν λογαριασμό, που να ανήκει στον γονέα ή κηδεμόνα του, εντός επτά ημερών θα διαγραφεί. 

Δεδομένου ότι το Gimi παρέχει μια παγκόσμια Υπηρεσία και μπορεί να ισχύουν συγκεκριμένοι Όροι σε συγκεκριμένες νομικές δικαιοδοσίες. Αυτή η έκδοση των Όρων ισχύει εκτός εάν υπάρχει μια τοπική έκδοση των Όρων στη χώρα σας. Εάν υπάρχει μια τοπική έκδοση των Όρων, θα ισχύει αυτή  αντί των Σουηδικών όρων.

2. Σχετικά με την Υπηρεσία

Το Gimi παρέχει μια κινητή εφαρμογή, η οποία  προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από τα παιδιά και τους γονείς τους για τη διαχείριση των χρημάτων, προκειμένου να βοηθήσει την οικογένεια στο πως να διαχειρίζονται την οικονομία  και να εκπαιδεύσει τα παιδιά σχετικά με τα χρήματα (η “Υπηρεσία”).

Η Υπηρεσία είναι διαθέσιμη μέσω της εφαρμογής μας για κινητές συσκευές (η “Εφαρμογή”), καθώς και εν μέρει μέσω του ιστότοπου μας (gimi.com) (ο “Ιστότοπος”, “η ιστοσελίδα μας”), οι οποίοι είναι σχεδιασμένοι για ολόκληρη την οικογένεια, συμπεριλαμβανομένων των γονιών και των μικρών παιδιών υπό την άδεια και επίβλεψη των γονιών. 

Η Υπηρεσία αποτελείται από μια έκδοση δωρεάν (Beginner) και μια έκδοση διαθέσιμη με την καταβολή συνδρομητικού τέλους (Master). Ισχύουν επιπλέον όροι για την Premium έκδοση.

3. Χρήση της Υπηρεσίας από γονείς και παιδιά

Για να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών ή παραπάνω, ή, εάν είστε κάτω των 18 ετών, να έχετε την έγκριση του γονέα ή του κηδεμόνα σας.

Εάν, ως γονέας ή κηδεμόνας, επιτρέπετε στο παιδί σας να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας γνωρίζει πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει την Υπηρεσία. Είστε υπεύθυνοι για όλη τη χρήση που πραγματοποιείται από τα παιδιά σας υπό τη γονική σας ευθύνη. Σας ενθαρρύνουμε, να μιλάτε συχνά στο παιδί σας σχετικά με τη χρήση της Υπηρεσίας.

Μόνο οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να εγγραφούν στην Υπηρεσία ως κύριοι υποστηρικτές και να συνδέσουν τους λογαριασμούς των παιδιών, υπό τη φροντίδα και την κηδεμονία τους. Μετά την πρώτη σύνδεση και έγκριση του γονέα/νόμιμου κηδεμόνα, μπορούν να συνδεθούν επιπλέον υποστηρικτές στον λογαριασμό των παιδιών, όπως παππούδες, αδέλφια, γείτονες.

4. Συνδρομή και τέλη

Μπορείτε να υπογράψετε μια συνδρομή για πρόσθετες υπηρεσίες στην εφαρμογή Gimi. Αυτό σημαίνει ότι πληρώνετε μηνιαία ή ετήσια συνδρομή στο Gimi. Μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας οποτεδήποτε. Εάν ακυρώσετε τη συνδρομή σας, τα πληρωμένα τέλη συνδρομής δεν θα επιστραφούν.

Είστε υπεύθυνοι για την πληρωμή του τέλους συνδρομής. Εάν  μία συνδρομή δεν πληρωθεί στην προβλεπόμενη ημερομηνία, η πρόσθετη υπηρεσία θα περιοριστεί ή θα είναι προσωρινά αποκλεισμένη.

Το Gimi έχει το δικαίωμα να αποφασίσει εάν η μελλοντική ανάπτυξη των προϊόντων, της υπηρεσίας και πρόσθετων υπηρεσιών, θα περιλαμβάνονται στη συνδρομή σας. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να απαιτήσετε ότι η συνδρομή σας θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη προϊόντων, την ανάπτυξη της υπηρεσίας και πρόσθετες υπηρεσίες.

Σημειώστε ότι το Gimi έχει το δικαίωμα να αλλάξει τα τέλη και το μοντέλο τιμολόγησης. Μια τέτοια αλλαγή θα αναρτηθεί στον ιστότοπό μας και θα έχετε συγκεκριμένες πληροφορίες για τις αλλαγές στα τέλη της συνδρομής σας.

5. Οι ευθύνες σας κατά τη χρήση της Υπηρεσίας

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Υπηρεσία, πρέπει να αποδεχτείτε και να συμφωνήσετε με τους Όρους και να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό χρήστη εγγράφοντας ορισμένα προσωπικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος χρήστη, του αριθμού τηλεφώνου/διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της ημερομηνίας γέννησης («Λογαριασμός Χρήστη»).

Είστε υπεύθυνοι για τη χρήση της Υπηρεσίας με νόμιμο και υπεύθυνο τρόπο και σύμφωνα με αυτούς τους Όρους. Η χρήση από εσάς της Υπηρεσίας πρέπει επομένως να λαμβάνει υπόψη τις ακόλουθες ευθύνες:

  • Είστε υπεύθυνοι για την υποβολή πλήρων, αληθών και σωστών πληροφοριών επικοινωνίας, λογαριασμού και πληρωμής και για τη διασφάλιση ότι τέτοιες πληροφορίες είναι ενημερωμένες. Επίσης, είστε υπεύθυνοι για το να διασφαλίσετε ότι οι πληροφορίες που μπορεί να μεταφέρετε στη εταιρεία  Gimi ως Χρήστης της Υπηρεσίας, κατά την καλύτερη σας γνώση, δεν είναι ψευδείς ή δεν μπορεί να διαφθείρουν ή να διακόψουν τη Λειτουργία της Υπηρεσίας και ότι έχετε το δικαίωμα να την μοιραστείτε με τη  Gimi και άλλους Χρήστες.
  • Είστε υπεύθυνοι για όλη τη χρήση της Υπηρεσίας, που πραγματοποιείται με το δικό σας όνομα και του παιδιού σας ως χρήστης. Εάν το όνομα χρήστη σας, ο κωδικός πρόσβασης, ο αριθμός τηλεφώνου ή η συσκευή που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Υπηρεσία χαθεί ή κλαπεί ή αν έχετε οποιοδήποτε λόγο να πιστεύετε ότι έχει υπάρξει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον Λογαριασμό Χρήστη, σας παρακαλούμε ενημερώστε άμεσα το Gimi και αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασής σας το συντομότερο δυνατό.
  • Δεν επιτρέπεται η χρήση της Υπηρεσίας για εμπορικούς σκοπούς ή για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς, οι οποίοι  δεν σχετίζονται με τον σκοπό της Υπηρεσίας (δηλαδή να χρησιμοποιείται από παιδιά, γονείς/νόμιμους κηδεμόνες και άλλους ενηλίκους που έχουν εγκριθεί από το γονέα/νόμιμο κηδεμόνα για τη διαχείριση του χρήματος και την υποστήριξη της οικογένειας στη διαχείριση της οικονομίας των παιδιών και την εκπαίδευση των παιδιών για τα ψηφιακά χρήματα).
  • Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή (εκτός αν εξαντληθούν ρητά οι επιτρεπόμενες από αυτούς τους Όρους), αποσυναρμολόγηση, ανασυναρμολόγηση, προσπάθεια προσδιορισμού του πηγαίου κώδικα, τροποποίηση, αντιστροφή της ανασυναρμολόγησης ή δημιουργία παραγώγων έργων της Υπηρεσίας, οποιωνδήποτε ενημερώσεων ή οποιουδήποτε μέρους τους. Η ανάκτηση οποιωνδήποτε πληροφοριών, που περιέχονται στην Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων ,οποιωνδήποτε, πληροφοριών τρίτων, που είναι προσβάσιμες μέσω της Υπηρεσίας, απαγορεύεται αυστηρά.
  • Η Υπηρεσία δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, που είναι παράνομος, επιβλαβής ή μπορεί να θεωρηθεί προσβλητικός από το Gimi, άλλους Χρήστες ή τρίτα μέρη. Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μας, με οποιονδήποτε τρόπο για να προβαίνετε σε παρενόχληση, κακοποίηση, καταδίωξη, απειλή, συκοφαντία ή σε οποιαδήποτε άλλη παράνομη ενέργεια ή παραβίαση των δικαιωμάτων οποιουδήποτε άλλου. 
  • Το  Gimi δεν είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε τέτοια χρήση από οποιονδήποτε άλλο χρήστη ή παράταξη, αλλά σας ενθαρρύνει να αναφέρετε οποιαδήποτε περιστατικά στο Gimi (όπως ενοχλητικά, απειλητικά, δυσφημιστικά, προσβλητικά ή παράνομα μηνύματα).

Εάν παραβιάσετε οποιουσδήποτε από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, ή εάν προκύψουν υποχρεώσεις σας, λόγω της χρήσης  της Υπηρεσίας, θα είστε υπεύθυνοι για τα έξοδα και τις δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων, που εμείς, ή οι υπάλληλοί μας, αξιωματούχοι, διευθυντές ή πράκτορες υποστούμε ως, εν δυνάμει, ελεγχόμενοι. Αυτό θα περιλαμβάνει οποιεσδήποτε δαπάνες προκύψουν εάν κάποιος άλλος χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία ή τον λογαριασμό σας στο Gimi, εκτός εάν μπορείτε να αποδείξετε ότι χρησιμοποιήθηκαν με απάτη.

6. Προσωπικά Δεδομένα και Απορρήτου

Λαμβάνουμε την ιδιωτικότητά σας πολύ σοβαρά. Γι’ αυτό εφαρμόζουμε τις απαραίτητες ασφάλειες στα προσωπικά σας δεδομένα και θα διαχειριζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας.

7. Λήξη ή Αναστολή της Υπηρεσίας.

Μπορείτε να λήξετε τη συμφωνία σας με το  Gimi οποτεδήποτε, απεγκαθιστώντας τις εφαρμογές του Gimi και σταματώντας τη χρήση της Υπηρεσίας.

Το Gimi μπορεί να λήξει τη συμφωνία μαζί σας, βάσει αυτών των Όρων, και να αναστείλει ή να λήξει τη χρήση και την πρόσβασή σας στην Υπηρεσία εάν συμβεί οποιαδήποτε από τα παρακάτω:

  • Παραβιάζετε τους όρους και τις τεθείσες προϋποθέσεις μας,
  • Αποτυγχάνετε να παράσχετε, όταν σας ζητηθούν, πληροφορίες για να ελέγξουμε την ταυτότητά σας ή την εγκυρότητα οποιασδήποτε πληροφορίας, που μας έχετε δώσει,
  • Υποψιάζόμαστε ότι έχετε εμπλακεί ή είστε εμπλεκόμενοι σε απάτη ή παράνομη δραστηριότητα κατά τη χρήση της Υπηρεσίας.

Με τη λήξη της συμφωνίας σας μαζί μας, πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία. Εάν η λήξη οφείλεται στην παραβίαση αυτών των Όρων από εσάς, δεν θα σας επιστραφούν οποιαδήποτε τέλη, που έχετε καταβάλει, αν υπάρχουν.

Το Gimi έχει επίσης το δικαίωμα να λήξει τη συμφωνία μαζί σας χωρίς να δώσει οποιοδήποτε λόγο. Με την τέτοια λήξη από τη  Gimi χωρίς αιτία, θα σας επιστραφούν οποιαδήποτε προπληρωμένα τέλη.

8. Πνευματικά Δικαιώματα

Η Υπηρεσία προστατεύεται από τους νόμους ” περί πνευματικής ιδιοκτησίας” και διεθνείς συμβάσεις “περί πνευματικής ιδιοκτησίας”, καθώς και άλλους νόμους και συμβάσεις “περί πνευματικής ιδιοκτησίας”. Το Gimi και οι δικαιούχοι της, θα διατηρήσουν την ιδιοκτησία στην Υπηρεσία και σε όλα τα σχετικά δικαιώματα “πνευματικής ιδιοκτησίας,” συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, εμπορικών σημάτων, επωνυμιών, δικαιωμάτων βάσεων δεδομένων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Σας παρέχεται μια άδεια με μόνο περιορισμένο δικαίωμα χρήσης της Υπηρεσίας, όπως ορίζεται στους παρόντες Όρους και υπόκειται σε αυτούς.

Η άδεια δεν σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε το όνομα της  εταιρείας Gimi, τα εμπορικά της σήματα ή άλλα εμπορικά σύμβολα. Όλα τα δικαιώματα  και άδειες, που δεν σας παρέχονται ρητά βάσει των παρόντων Όρων θα παραμείνουν στην  ιδιοκτησία του Gimi.

9.Περιορισμός Ευθύνης

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η πρόσβασή σας στον ιστότοπό μας ή στην Εφαρμογή μας, ή το περιεχόμενό τους, θα παρέχεται χωρίς διακοπές ή σφάλματα, ή ότι ο ιστότοπος θα είναι απαλλαγμένος από ιούς ή άλλες επιβλαβείς ιδιότητες. Είναι ευθύνη σας να θεσπίσετε ικανοποιητικά μέτρα προφύλαξης και διαδικασίες για να διασφαλίσετε ότι οποιοδήποτε υλικό λάβετε μέσω του ιστότοπού μας είναι απαλλαγμένο από μόλυνση ή άλλες επιβλαβείς ιδιότητες.

Το  Gimi ελέγχει και παρακολουθεί το περιεχόμενο, που διατίθεται από τους Χρήστες ή άλλα τρίτα μέρη μέσω της Υπηρεσίας, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την προέλευσή του και την ορθότητά του. Το  Gimi δεν είναι υπεύθυνο ή ευθύνεται για την εγκυρότητα και την ορθότητα του περιεχομένου, που παρέχεται μέσω και σε συνάρτηση με τη χρήση της Υπηρεσίας. Η οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών, που λαμβάνονται μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας, θα πρέπει να γίνεται με δική σας ευθύνη.

Έχουμε λάβει κάθε δυνατό μέτρο για να αποτρέψουμε την απάτη στο διαδίκτυο και να διασφαλίσουμε ότι κάθε δεδομένο, που συλλέγεται από εσάς, παραμένει ασφαλές και προστατευμένο. Ωστόσο, στην εξαιρετικά απίθανη περίπτωση παραβίασης των ασφαλών υπολογιστικών μας διακομιστών, δεν μπορούμε να φέρουμε ευθύνη.

Υπό καμία συνθήκη δεν θα φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, περιστασιακή ή άλλου είδους απώλεια ή τραυματισμό, που προκύπτει από τη χρήση σας ή το κατέβασμα οποιουδήποτε περιεχομένου από την Υπηρεσία.

Η εταιρεία Gimi δεν είναι υπεύθυνη για καθυστερήσεις ή απώλειες λόγω συνθηκών, που δεν έχουμε έλεγχο και που εμποδίζουν σημαντικά την εκπλήρωση της συγκεκριμένης υποχρέωσης ή που καθιστούν την εκπλήρωση της υποχρέωσης μη οικονομικά δικαιολογημένη.

10. Μεταφορά ή εκχώρηση

Η εταιρεία Gimi μπορεί να μεταβιβάσει και να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, σύμφωνα με αυτούς τους Όρους, σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος με το οποίο συνεργάζεται το Gimi. Το Gimi θα σας ενημερώσει για οποιαδήποτε τέτοια μεταφορά ή εκχώρηση εάν αυτή επηρεάζει τα δικαιώματά σας σύμφωνα με αυτούς τους Όρους.

11. Υποστήριξη και ανατροφοδότηση

Η εταιρεία Gimi προσπαθεί να παρέχει επαρκή και αποτελεσματική τεχνική υποστήριξη, αναβαθμίσεις και ενημερώσεις για την Υπηρεσία. Ωστόσο, το Gimi δεν έχει καμία υποχρέωση να παρέχει υποστήριξη ή συντήρηση για την Υπηρεσία,σύμφωνα με αυτούς τους Όρους και διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει την υποστήριξη, τις αναβαθμίσεις και τις ενημερώσεις που παρέχονται από καιρό σε καιρό.

Εάν αναρτήσετε ερωτήσεις, για τους εμπειρογνώμονες υποστήριξής μας ή μηνύματα στα ιστολόγια ή τα φόρουμ μας, εσείς είστε κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων αυτού του κειμένου. Ωστόσο, με την ανάρτηση κειμένου, μας παρέχετε απεριόριστη ελεύθερη άδεια για να επαναδημοσιεύσουμε αυτό το κείμενο στον ιστότοπό μας και να τον διανείμουμε, να το καταστήσουμε διαθέσιμο ή να το πωλήσουμε σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή οπουδήποτε στον κόσμο,ως μέρος μιας επεξεργασμένης συλλογής ή κατά άλλο τρόπο.

12. Αλλαγές στην Υπηρεσία και στους Όρους

Η εταιρεία Gimi μπορεί ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς ξεχωριστή ειδοποίηση, να αλλάξει τους Όρους,δημοσιεύοντας νέες εκδόσεις των Όρων. Θα βρείτε πάντα την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων στον Ιστότοπο. Εκτός αν δίνεται άλλη ημερομηνία, οι νέες εκδόσεις των Όρων γίνονται και ισχύουν 30 ημέρες μετά τη δημοσίευσή τους στον Ιστότοπο. 

Σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών, θα ενημερωθείτε μέσω μηνύματος μέσω της εφαρμογής ή μέσω ειδοποίησης στον Ιστότοπο και θα παρέχεται η επιλογή να τερματίσετε την Υπηρεσία πριν την είσοδό τους σε ισχύ.

13. Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε επιπλέον ερωτήσεις σχετικά με τους Όρους του Gimi ή επιθυμείτε να υποβάλετε αίτημα σχετικά με συγκεκριμένες πληροφορίες, σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσετε με το Gimi.

Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι:

Gimi AB, Reg. No. 556985-8029, Gimi AB C/O Convendum stockholm city AB Box 4011, 102 61 Stockholm.

Μπορείτε επίσης να στείλετε τις ερωτήσεις σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@gimi.com ή μέσω της Εφαρμογής.

Αυτοί οι Όροι ενημερώθηκαν τελευταία στις 11ης Σεπτεμβρίου 2021.

Η εταιρεία Gimi AB είναι εγγεγραμμένος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών για υπηρεσίες πληροφοριών λογαριασμού με την Αρχή Εποπτείας των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Σουηδίας και υπόκειται στην εποπτεία της.