Integritets-policy

Inledning

Vi tycker det är viktigt med din integritet, alltså att respektera och skydda den information du delar med oss. Det handlar om att behandla din data på ett sätt som är rättvist, tydligt och säkert. Du har rätt att veta vilken information som samlas in om dig och varför. Kort sagt,det handlar om att skydda dina personliga uppgifter och se till att de används på ett schysst sätt.

Det här meddelandet berättar om vilken information vi samlar in, varför vi gör det, hur länge vi sparar den, och vilka rättigheter du har som användare.

För att använda Gimi så är det föräldern som godkänner Gimis villkor för sig själv och sina barn. 

Om du är under 18 år så kan du ladda ner och installera appen, men vi kommer att radera ditt konto och alla dina personuppgifter inom 7 dagar ifall du inte kopplar ihop dig med en förälder/vårdnadshavare. Vi gör så för att vi behöver din förälders godkännande av Gimis villkor för att du ska kunna använda appen. När vi gör detta behandlar vi din Kontaktinformation och Enhetsinformation (se nedan för mer information). Vi gör detta med legitimt intresse som rättslig grund. Vi sparar informationen i 7 dagar. 

 

Uppdatering av regler

Vi uppdaterade våra regler den 4 april 2024, och det är de nuvarande reglerna. Om vi gör stora förändringar kommer vi att berätta det på hemsidan, via sms/email eller i Gimi-appen.

Detta Integritetsmeddelande gäller för Sverige.

 

Om oss

Gimi AB, kallat “Gimi,” “Vi,” eller “oss,” ett svenskt företag med organisationsnummer 556985-8029, ansvarar för behandlingen av din information. 

 

Information Vi samlar in

Här kan du se vilken information Vi behandlar när du använder Gimi. Vi har samlat flera olika uppgifter under en definition för att göra det enklare för dig att förstå. I fortsättningen av detta Integritetsmeddelande kommer dessa definitioner att användas.

Profilinformation:

Email, telefonnummer, födelsedatum, ålder, kön, användar-ID, användarnamn, foto

Enhetsinformation:

ID för din telefon eller surfplatta, användardata, information om hur du använder Gimi, teknisk information om din telefon eller surfplatta, och annan data om din användning av appen.

Demografisk data (Kundundersöknings-information):

Vilken bank du har, lönenivå, utbildningsnivå, vilket område du bor.  

Kontoinformation:

Bankuppgifter, kontonummer, saldo, transaktionshistorik, och annan information om ditt konto.

Fritext:

Text du skriver i kundsupport, kundundersökningar eller kommentarsfält.

 

Behandlingar, syften, rättslig grund och lagringstid 

Leverera vår tjänst till dig (Gimi-appen)

För att leverera vår tjänst till dig behandlar vi din Profilinformation och Enhetsinformation. Vi gör detta med fullgörande av avtal som rättslig grund. Vi sparar uppgifterna så länge du använder appen och vi raderar uppgifterna när du har varit inaktiv i 2 år eller i samband med att du avslutar din tjänst. 

Koppla bankkonton till Gimi-appen och göra överföringar

För att ge dig möjligheten att koppla ditt barns bankkonto till Gimi-appen och använda det med funktionaliteter samt utföra överföringar till det kontot behandlar vi Kontoinformation. Vi gör detta med fullgörande av avtal som rättslig grund. Vi sparar uppgifterna så länge du använder tjänsten och raderar uppgifterna när du varit inaktiv i 2 år eller i samband med att du avslutar din tjänst.

Profilbild

Vi vill ge dig möjligheten att lägga till en profilbild i Gimi-appen. Det är helt frivilligt att lägga till en profilbil och om du väljer att göra det så behandlar vi din profilbild. Vi gör detta med legitimt intresse som rättslig grund. Vi sparar uppgifterna så länge du använder appen och vi raderar uppgifterna när du har varit inaktiv i 2 år. 

Kundundersökningar

För att förbättra appen och veta vad du som användare tycker genomför Gimi kundundersökningar. Det är helt frivilligt att delta. Om du deltar så behandlar vi din Profilinformation, Demografisk data och Fritext. Vi gör detta med legitimt intresse som rättslig grund. Vi sparar uppgifterna så länge det är relevant för oss, högst 3 år. 

Produktutveckling

För att förbättra appen för vi statistik över ditt användande av appen och analyserar det. Vi behandlar då din Profilinformation, Enhetsinformation och Kontoinformation. Vi gör detta med legitimt intresse som rättslig grund. Vi sparar uppgifterna så länge du använder appen och vi raderar uppgifterna när du har varit inaktiv i 2 år. 

Forskningssamarbeten

För att lära oss mer om hur barn använder och lär sig om pengar så samarbetar vi med universitet och andra forskningsorganisationer. När vi gör det så pseudonymiserar eller anonymiserar vi personuppgifter så att ingen person kan bli identifierad och delar sedan data med samarbetspartnern. Vi kan då behandla Profilinformation, Enhetsinformation och Kontoinformation. Vi gör detta med legitimt intresse som rättslig grund. Vi sparar uppgifterna så länge forskningsprojektet pågår och vi raderar uppgifterna efter avslutat projekt, senast 5 år efteråt.

Marknadsföring

För att informera dig om nya tjänster, funktioner och erbjudanden i Gimi kan vi skicka marknadsföring till dig genom email eller push-notis. Notera att du kan avanmäla dig från denna marknadsföring. Vi kan då behandla Profilinformation och Enhetsinformation. Vi kan även använda din Profilinformation för att skapa målgrupper för annonsering på sociala medier. Vi gör detta med legitimt intresse som rättslig grund. Vi sparar uppgifterna tills dess att kampanjen är avslutad och maximalt 3 år till. 

Sociala medier och App stores

Gimi har sidor på sociala medier och Appstores. För att du ska kunna lämna kommentarer och betyg i våra sociala medier och Appstores så behöver Gimi behandla Profilinformation som du lämnar när du kommenterar eller betygsätter. Vi gör detta med legitimt intresse som rättslig grund. Vi sparar uppgifterna i 5 år. 

Försvar av våra legala rättigheter

Gimi har ett intresse av att kunna försvara legala rättigheter och kan behandla din Profilinformation, Enhetsinformation och Kontoinformation. Vi gör detta med legitimt intresse som rättslig grund. Gimi kan dela information för nationell säkerhet eller lagliga ändamål. Vi sparar uppgifterna så länge vi behöver, maximalt 5 år.

 

Kakor

Gimis hemsidor använder kakor för att förbättra tjänsten och marknadsföring. Läs mer i vår Cookie Policy.

 

Informationssäkerhet

Vi gör allt vi kan för att hålla dina personliga uppgifter och annan data säker från att hamna i fel händer. Vi har olika fysiska, elektroniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda den. Vi jobbar enligt etablerade rutiner och principer för säkerhet. Vi sparar datan på trygga servers och skyddar den med starka nätverk. Bara några få personer som jobbar här har tillgång till den. Men, tänk på att ingen metod på internet är helt 100% säker.

Överföring till tredje land

För att erbjuda Gimi-tjänsten kan vi ibland skicka, behandla och spara din information i olika länder. Ibland kan vi även anlita andra företag utanför ditt hemland för att hjälpa oss med att behandla din information. Om vi samlar in information inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EEA), kan vi ibland skicka och behandla den i ett annat land utanför EEA, främst USA. Vi ser till att det finns tillräckligt skydd och att din information behandlas med samma säkerhetsnivå som inom EEA. Du vet att vi kan göra detta med din information, enligt vad som beskrivs i vår Integritetspolicy.

Profilering och automatiserat beslutsfattande

Profilering används för produktutveckling och statistik utan rättsliga konsekvenser. 

Automatiserat beslutsfattande tillämpas inte med legala konsekvenser.

 

Dina rättigheter

Det är viktigt att du har kontroll över din egen information på internet. Det betyder att du har rätt att veta vilken information som samlas in om dig, varför den samlas in och vad den används till. Du har också rätt att säga “nej” om någon vill använda din information på ett sätt du inte gillar. Dessutom kan du be om att få reda på vad de vet om dig och även att de tar bort informationen om du vill. Så kort sagt, GDPR ger dig rätten att ha koll på och bestämma över din egen information online. Närmare bestämt kan du:

  • Få information om dina personuppgifter, rätta dem, invända mot vår behandling, be oss att radera dem eller begränsa hur vi använder dem.
  • Du kan säga nej till behandling och begära att vi skickar över dina uppgifter till ett annat företag (dataportabilitet).
  • Kontakta hello@gimitheapp.com eller dpo@gimitheapp.com för att använda dina rättigheter.
  • Lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling. https://www.imy.se/om-oss/kontakta-oss/

Gimi AB is a registered payment service provider for account information services with the Swedish Financial Supervisory Authority, and is under its supervision.

The Gimi Prepaid Mastercard is issued by PFS Card Services (Ireland) Limited pursuant to a license from Mastercard International Incorporated. PFS Card Services (Ireland) Limited, trading as PCSIL, is authorised and regulated as an issuer of electronic money by the Central Bank of Ireland under registration number C175999. Registered office: Front Office, Scurlockstown Business Park, Trim, Co. Meath, C15 K2R9. Company Registration Number: 590062.