Integritets-policy

1. Inledning

Integritet är viktigt för oss och vi vill berätta för dig genom vår “Integritetspolicy” om vilka personuppgifter vi samlar och varför, hur länge vi sparar dina uppgifter och vilka rättigheter du har som användare.

Gimi arbetar ständigt med att förbättra och göra sina tjänster säkrare, vilket innebär att vi behöver uppdatera vår integritetspolicy med jämna mellanrum. Den 10de mars 2020 uppdaterade vi vår integritetspolicy, det är den versionen som gäller. Vi kommer uppdatera den igen, så kom tillbaka då och då för att se om vi ändrat något. I fall vi gör stora ändringar, kommer Gimi skriva detta på hemsidan eller skicka ett meddelande till alla användare genom Email eller i Gimi-appen.

Gimi AB, (“Gimi”, “Vi”, “vår” “våra” “oss”)  org nr 556985-8029 är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som beskrivs i denna integritetspolicy om inte annat uttryckligen anges.

2. Uppgifter vi samlar in
Gimi kan samla in följande information om dig när du använder Gimis tjänster. Antingen för att du ger oss denna information direkt, eller att du använder ett av våra samarbetsföretag som jobbar på uppdrag av Gimi.

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter:
  Email-adress, telefonnummer, födelsedatum, ålder, kön, användar ID, användarnamn, foto.
 • Enhetsinformation: DeviceID, användardata, data om användning och relaterad information, teknisk information om din mobil eller surfplatta, system- och applikationsmjukvara och annan utrustning som du använder tillsammans med Gimi, enhetstyp, ID för annonsering, annonsdata, unik enhets-token, operativsystem, uppkopplingsinformation, skärmupplösning, användningsstatistik, versioner av Gimi applikationer som du använder och annan information baserad på hur du använder appen.
 • KYC-information: Kopia på Pass/ID, personnummer, adress.
 • Kontoinformation: Bank, bankkontonummer, saldo, transaktionshistorik.
 • Kortinformation: Kortutfärdare, kortnummer, typ av kort.
 • Transaktionsinformation: HandlarID, belopp, datum, kortnummer.
 • Fritext: Text som skrivs fritt i kundsupport eller kommentarsfält.

För att förbättra Våra tjänster samlar vi på Gimi in, analyserar och aggregerar användardata automatiskt. Insamlad data sparas och skyddas i Våra servrar.

3. Rättslig grund och lagringstid
Gimi använder sig av följande rättsliga grunder för behandling av personuppgifter

 • Fullgörande av avtal – För att kunna hålla vår del av avtalet med dig, det vill säga leverera tjänsten, behöver vi behandla dina uppgifter. Uppgifter som sparats på grund av fullgörande av avtal sparas tills det att du säger upp avtalet. Du säger upp avtalet genom att du raderar ditt konto i appens inställningar. Notera att det inte räcker att avinstallera appen.
 • Legitimt intresse – För vissa behandlingar där Gimis intresse och din nytta överväger din rätt att inte få din information behandlad för det specifika ändamålet. Uppgifter som sparas på grund av legitimt intresse sparas tills dess att det legitima intresset upphört. Tiden avgörs separat för varje specifik behandling men utvärderas minst en gång årligen.
 • Rättslig förpliktelse – Gimi måste följa krav från olika lagar och förordningar och behöver därför behandla dina personuppgifter för att följa lagen. Uppgifter som sparats på grund av rättslig förpliktelse sparas så länge som lagen föreskriver. För motverkande av penningtvätt sparas uppgifterna i upp till 10 år.

4. Uppgifter vi behandlar, ändamål och rättslig grund.

Behandling för att tillhandahålla Gimi Beginner och Master

Upprättande och hantering av användarkonto.

Personuppgifter Kontakt- och identifikationsuppgifter, enhetsinformation.
Legitimt Intresse Fullgörande av avtal.

Behandling av barns uppgifter under 13 år vid installation.

Personuppgifter Kontakt- och identifikationsuppgifter, enhetsinformation.
Legitimt Intresse Legitimt intresseGimi säkerställer att det legitima intresset av att erbjuda en smidig installation överväger ett barns rätt av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål. I bedömningen har det beaktats att Gimi avbryter behandlingen efter 7 dagar ifall supporter inte installerat appen och den begränsade mängd uppgifter som behandlas, Gimi säkerställer att detta överväger faktorn att barnet är under 13 år.

Skicka SMS till användare vid fel i tjänst, inbjudan eller verifiering.

Personuppgifter Kontakt- och identifikationsuppgifter.
Legitimt Intresse Fullgörande av avtal.

Skicka pushnotifikation till användare vid fel i tjänst eller verifiering.

Personuppgifter Enhetsinformation
Legitimt Intresse Fullgörande av avtal.

“Gimi Friends” Visa användare andra användare och ge dem möjligheten att koppla ihop sina konton i appen.

Personuppgifter Kontakt- och identifikationsuppgifter.
Legitimt Intresse Fullgörande av avtal.

Profilbildsfunktion.

Personuppgifter Kontakt- och identifikationsuppgifter.
Legitimt Intresse Legitimt intresseGimi säkerställer att det legitima intresset att erbjuda en profilbildsfunktion överväger din rätt av att inte få din bild behandlad. Det har beaktats att funktionen är en opt-in funktion med begränsad personuppgiftsbehandling.

Kundundersökningar. Du kan avanmäla dig från deltagande i kundundersökningar.

Personuppgifter Kontakt- och identifikationsuppgifter.
Legitimt Intresse Legitimt intresseGimi säkerställer att det legitima intresset att utföra kundundersökningar överväger än din rätt att inte få dina personuppgifter behandlade för detta ändamål.

Kundsupport

Personuppgifter Kontakt- och identifikationsuppgifter, enhetsinformation, eventuella uppgifter i fritext.
Legitimt Intresse Fullgörande av avtal.

Betalningar och konton

Kontoinformationstjänster

Personuppgifter Kontakt- och identifikationsuppgifter, kontoinformation, KYC-information.
Legitimt Intresse Fullgörande av avtal.

Betalningsiniteringstjänster

Personuppgifter Kontakt- och identifikationsuppgifter, kontoinformation, KYC-information.
Legitimt Intresse Fullgörande av avtal.

Beställning och leverans av Gimi-kort.

Personuppgifter Kontakt- och identifikationsuppgifter, KYC-information.
Legitimt Intresse Fullgörande av avtal.

Påfyllning av medel på Gimi-kort.

Personuppgifter Kontakt- och identifikationsuppgifter, kortinformation, transaktionsinformation, KYC-information.Kontakt- och identifikationsuppgifter, KYC-information.
Legitimt Intresse Fullgörande av avtal.

Produktutveckling och forskning

Analys av användarbeteende, t.ex. i syfte att förbättra applikationens prestanda, utveckla applikationen.

Personuppgifter Kontakt- och identifikationsuppgifter, enhetsinformation.
Legitimt Intresse Legitimt intresseGimi anser att intresset att utveckla applikationen till kundernas nytta överväger din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för detta ändamål.

Anonymisering av personuppgifter för analyser och forskning på användarbeteenden.

Personuppgifter Kontakt- och identifikationsuppgifter, transaktionsinformation, enhetsinformation.
Legitimt Intresse Legitimt intresseGimi säkerställer att intresset att anonymisera uppgifter för produktutveckling, analys och forskning överväger din rätt att inte få dina uppgifter anonymiserade.

Intern och extern forskning via universitet eller andra organisationer. (Uppgifter som lämnas ut till externa parter pseudonymiseras eller anonymiseras)

Personuppgifter Kontakt- och identifikationsuppgifter, enhetsinformation, kortinformation, transaktionsinformation.
Legitimt Intresse Legitimt intresseGimi säkerställer att Gimis enskilda och det allmänna intresset av att forskning på barns förståelse och användande av pengar överväger din rätt att inte få dina personuppgifter behandlade för det ändamålet.

Regelefterlevnad och försvar av legala rättigheter

Följa lagstiftning angående penningtvätt och bedrägerier

Personuppgifter Kontakt- och identifikationsuppgifter, KYC-information, kontoinformation, kortuppgifter, transaktionsinformation.
Legitimt Intresse Rättslig förpliktelse

Försvar av legala rättigheter.

Personuppgifter Kontakt- och identifikationsuppgifter, kortuppgifter, transaktionsinformation.
Legitimt Intresse Gimi har ett berättigat intresse att skydda Gimi från legala anspråk och ta tillvara sina legala rättigheter. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja detta intresse, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här ändamålet.

Marketing

Direktmarknadsföring genom email. (Du kan avanmäla dig från denna marknadsföring)

Personuppgifter Kontakt- och identifikationsuppgifter, enhetsinformation.
Legitimt Intresse Legitimt intresseGimi anser att intresset att bedriva marknadsföring överväger din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för detta ändamål. Detta i linje med skäl 47 GDPR. I bedömningen har det beaktats att varje email förses med en opt-out funktion.

Direktmarknadsföring genom push-notifikation (Du kan avanmäla dig från denna marknadsföring)

Personuppgifter Kontakt- och identifikationsuppgifter, enhetsinformation.
Legitimt Intresse Legitimt intresseGimi anser att intresset att bedriva marknadsföring överväger överväger din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för detta ändamål. Detta i linje med skäl 47 GDPR. I bedömningen har det beaktats att push-notifikation har opt-out funktion.

Drift av konton på sociala medier för marknadsföring och kontakt.

Personuppgifter Kontakt- och identifikationsuppgifter, profilinformation, eventuella uppgifter i fritext.
Legitimt Intresse Legitimt intresseGimi säkerställer att intresset att bedriva konton på sociala medier överväger din rätt att inte få dina uppgifter behandlade. I bedömningen har det beaktats att de registrerade frivilligt har kontaktat Gimi eller gjort inlägg på Gimis sociala medier och har möjlighet att radera demsamma.

5. Närmare information om vissa behandlingar

Användarprofil

När man använder ett telefonnummer eller e-mailadress för att göra en profil i Gimis app bekräftar du att du äger telefonnumret/email-adressen. Informationen som du laddar upp i din profil i Gimis app kommer tas emot och lagras av Gimi till du ändrar eller raderar något, eller säger upp Gimi helt och hållet. Informationen som du måste ladda upp för att göra en profil är ditt telefonnummer eller en e-postadress, födelsedatum och om du är vuxen eller barn. Vi använder telefonnummer för två-faktorsautentisering. Information som du kan lägga till men inte måste kan vara foto, gatuadress och postkod och hemland. Gimi kan komplettera informationen som du laddar upp med information från tredje parter som du har valt att använda i appen.

Du kan välja att dela din e-postadress med Gimi som används för att skapa ett konto åt dig, verifiera din identitet och skicka information till dig.

Tänk på att Gimi inte granskar allt innehåll som du laddar upp till din profil, vilket betyder att innehållet inte skyddas av Yttrandefrihetsgrundlagen. Det är du som ansvarar för allt som du publicerar.

Kontaktinformation när du bjuder in någon till Gimi

Tänk på att alltid be om lov innan du delar med dig av någon annans personuppgifter. Gimi behandlar deras information enligt reglerna i denna integritetspolicy.

När Gimi får tillgång till din adressbok visas bara dina kontakter för dig, Gimi sparar inte kontakterna i adressboken. Vi filtrerar bort andra nummer och annan information som finns i din adressbok. Gimis databas har säkerhetsalgoritmer som automatiskt tar bort alla adresser, lösenord, kreditkortsinformation och liknande information.

Kontoinformation i kontoinformationstjänsten

När ett barns bankkonto läggs till i Applikationen utför Gimi kontoinformationstjänster avseende det kontot. Gimi hämtar då saldo och transaktionshistorik och visar upp det i Applikationen.

Betalningsinitiering

När du använder betalningsinitiering för att för över pengar till ett barns bankkonto behandlar Gimi din kontoinformation. Informationen behandlas av betrodda och väletablerade tredje parter som Gimi samarbetar med för att det ska vara möjligt att göra betalningar.

Dessa tredje parter behandlar personuppgifter för egna syften. Innan man använder betalinitieringstjänsten från Tink  är det viktigt att man läser:

Betalningsinformation

Om man betalar för Gimi eller för över pengar till ett Gimi-kortet behandlar Gimi de personuppgifter som behövs. Den informationen som behandlas inkluderar kortinformation, bankkontouppgifter, transaktionsinformation och plats. Informationen behandlas av betrodda och väletablerade tredje parter som arbetar på uppdrag av Gimi för att det ska vara möjligt att göra betalningar.

Dessa tredje parter behandlar personuppgifter för egna syften. Innan man använder betallösningen från Stripe är det viktigt att man läser: https://stripe.com/privacy.

Forskning

Forskningen som Gimi jobbar med rör barns förståelse för ekonomi och hur de lär sig om pengar och ekonomi. Personuppgifter som används i forskning anonymiseras eller pseudonymiseras. Exempel på användning av information i forskning kan vara analyser eller flera olika analyser av ditt beteende när du använder Gimi. Vi kan också använda information för att utvärdera hur bra Gimi utbildar alla som använder det.

6. Delande av dina personuppgifter till tredje part

För att kunna erbjuda en bra tjänst behöver Gimi samarbeta med tredje parter. Detta kan gälla lagringstjänster, analysverktyg och kundsupports-verktyg. Dessa företag jobbar på Gimis uppdrag och  Gimi bestämmer hur dessa tredje parter ska behandla uppgifterna.

Gimi vill också göra det möjligt för dig att använda och dela din användarinformation med samarbetsföretag och deras tjänster. Om du använder en tjänst eller funktion som drivs av ett samarbetsföretag och slås på via vår tjänst (inkluderat Tjänsten vi tillsammans erbjuder med den tredje parten), kan både våra och samarbetsföretagets Användarvillkor gälla för respektive relation med dig. Gimi är inte ansvariga för samarbetsföretags villkor eller behandlingar som görs i enlighet med samarbetsföretags villkor. Gimi har undersökt alla samarbetsföretags villkor så att de är rimliga och bra.

Tredje part (Samarbetsföretag)

Gimi kan dela din personliga information med samarbetsföretag och partners som vi litar på. Gimi kommer alltid att kräva att dessa tredje parter följer lagen och gör allt som behövs, både organisatoriskt och tekniskt, för att skydda din personliga information och trafikdata.

Här är en beskrivning av hur Gimi kan dela din information med tredje parter som vi har avtal med:

 1. Gimi använder tredje parter för att skicka SMS till dig eller någon som du vill bjuda in till att använda Gimi. För att skicka SMS, skickar vi mottagarens telefonnummer till tredje parten så de kan skicka SMS:et.
 2. Gimi använder tredje parter för att skicka e-post till dig eller någon som du vill bjuda in till Gimi. För att skicka e-post, skickar vi mottagarnas e-postadresser till tredje parten så de kan skicka e-post.
 3. Gimi använder en tjänst som skickar pushnotiser för att skicka notiser till dig om uppdateringar och annan viktig information. Du kan närsomhelst “opt-out”/stänga av pushnotiser.
 4. Gimi gör det möjligt för dig att använda tredje parters tjänster för olika funktioner relaterade till Gimis tjänster, som kundtjänst, kund-autentisering och betalningar. Om du ska använda dessa funktioner måste du godkänna den tredje partens användarvillkor och godkänna att den tredje parten delar din personliga information med Gimi eller att Gimi delar information med dessa tredje parter.
 5. För att erbjuda en gratisversion av Gimis tjänst måste Gimi ibland samarbeta med några få utvalda tredje parts marknadsföringsnätverk. När det händer får den tredje parten begränsad tillgång till information om användarens mobil eller surfplatta, men ingen annan information. Detta gäller bara Gimis egen marknadsföring. Gimi delar inte och säljer inte information till tredje parts annonsörer.
 6. Gimi, eller en tredje part som Gimi samarbetar med, kan samla in och använda din e-postadress, telefonnummer och ID för marknadsföring (till exempel innehåll som du har sett, kommenterat på, information om annonser som har visats för dig eller du har klickat på) genom Gimi’s app och hemsida och sen dela den informationen med marknadsföringsnätverk. De här tredje parterna kan använda den informationen och information insamlad från andra källor tillsammans med mätningstjänster och riktad marknadsföring av Gimi. Detta gäller bara Gimis egen marknadsföring. Gimi delar inte och säljer inte information till tredje parts annonsörer. Du kan begränsa eller “opt-out” från insamlingen och användandet av din information för riktad marknadsföring av tredje parter i dina enhetsinställningar eller webbläsarinställningar.
 7. Om du beställer en tilläggstjänst kan Gimi dela en begränsad del av din personliga information till tredje parter som kommer att använda informationen för att erbjuda sina tjänster till dig. Gimi kommer alltid dela så lite information som möjligt.
 8. Om du för över pengar genom betalningsinitiering kommer en tredje part att utföra betalningsinitieringen. Du behöver godkänna tredje partens villkor och att den tredje parten sedan delar information med Gimi.
 9. Om för över pengar till ett Gimi-kortet samlar och behandlar en tredje part din information, på Gimis uppdrag, för att du ska kunna föra över pengar eller betala. Vi samarbetar bara med tredje parter som är väletablerade med väldigt bra rykte.
 10. Om data om hur du använder appen delas med betrodda tredje parter i forskningssyften, är datan alltid anonym eller med påhittade namn. Exempel på vem dessa tredje parter kan vara är professorer eller doktorander vid svenska och utländska universitet med bakgrund inom forskningsfältet barn och pengar, pedagogik eller annat relevant ämne.  Resultat av forskning kommer alltid att presenteras i anonymiserad och/eller aggregerad form.
 11. Om du kontaktar oss via sociala medier kommer dina personuppgifter att behandlas av de företag som driver plattformarna i enlighet med deras dataskyddsinformation.

Överföringen av din kontaktinformation och hur Gimi behandlar den skyddas av GDPR och lokal lag. Gimi kan ändå dela informationen som finns i appen och om dig ifall det är lagligt och vi tycker att det är nödvändigt för nationell säkerhet, att följa lagen eller andra väldigt viktiga ärenden.

Mottagare

Gimi delar uppgifter med Klarna Bank AB när du använder deras kund-autentiseringslösning. Detta är endast för att starta själva kund-autentiseringen via BankID och koppla den till dig. Klarnas egna villkor gäller för tjänsten. Läs igenom Klarnas villkor https://www.klarna.com/se/dataskydd/ innan du använder tjänsten.

8. Tillåtelse att använda funktioner på din enhet

När du installerar Gimi appen säger du “ja” till att använda flera olika funktioner på din mobil eller surfplatta. Här är en lista på olika tillstånd som används och på vilket sätt.

 1. Kamera – Används för att ta bilder för att lägga upp i appen, som din profilbild.
 2. Kontakter – Används för att hjälpa dig att enkelt skicka inbjudningar till din familj och vänner. Ingen kontaktdata sparas från kontaktboken.
 3. Foto bibliotek – Används för att kunna lägga upp tidigare tagna bilder i appen. Bara uppladdade foton sparas.
 4. Media bibliotek – Används för att kunna lägga upp tidigare tagna bilder i Applikationen. Bara uppladdade foton sparas.
 5. Wi-Fi-nätverksinformation – Används för kunna ansluta till Wi-Fi.

9. Kakor

Gimis hemsidor använder kakor. Att använda kakor är standard på hemsidor. För mer information kan du läsa vår Policy om Kakor.

Gimi kan komma att använda information insamlad genom kakor för systemadministration, förbättra marknadsföring samt administrera tjänsten.

10. Informationssäkerhet

För att erbjuda Gimi-tjänsten, kan Gimi ibland överföra, behandla och spara personlig information i olika länder. Gimi kan också ibland kontraktera tredje part som sitter i länder utanför ditt hemland som underbiträde angående personuppgiftsbehandling. Information som samlats in inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (“EEA”) kan, till exempel, överföras till och behandlad i ett land utanför EEA, främst USA, förutsatt att adekvat skydd finns och upprätthåller samma nivå av skydd för din personliga information som inom EEA. Du vet om att Gimi kan överföra dina personuppgifter, som beskrivet ovan, i syften som är förenliga med denna Integritetspolicy. Vi gör allt som är nödvändig för att skydda dina personuppgifter, kontaktuppgifter och annat innehåll från missbruk, förlust och otillåten tillgång. Även om vi inte kan garantera att denna information inte kommer att utsättas för otillåten tillgång, har Gimi fysiska, elektroniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder på plats för att skydda den. Informationen är lagrad på säkra servrar och skyddad av säkra nätverk med begränsad tillgång för ett fåtal auktoriserade anställda och personal. Kom ihåg att ingen metod för överföring över internet, eller metod för elektronisk lagring, är 100% säker.

11. Profilering

Gimi använder profilering för att bedöma vissa personliga egenskaper för dig som kund i syfte att motverka penningtvätt och bedrägeri. Denna profilering kan sedan användas som del i ett beslut gällande ditt användande av Gimi Master, framförallt angående påfyllning och spenderande av pengar med Gimi-kortet. Denna profilering kan ligga till grund för automatiserat beslutsfattande angående risknivå för transaktioner till Gimi-kortet samt köp som görs med Gimi-kortet.

Gimi använder även profilering i produktutveckling och statistik med syfte att hitta samband mellan användarbeteenden för att förstå våra användare bättre, förbättra tjänsten och ge dig rekommendationer på tilläggstjänster som du kan vara intresserad av.

Gimi använder inte profilering med legala eller liknande konsekvenser, inkluderat automatiserat beslutsfattande, angående barn.

12. Automatiserat beslutsfattande

Gimi använder automatiserat beslutsfattande i huruvida du eller ditt beteende utgör en bedrägeri- eller penningtvättsrisk, t.ex. om ditt köpbeteende överensstämmer med tidigare köpbeteende eller är avvikande på annat sätt. Det automatiska beslutet att bedöma dig eller en transaktion som hög risk granskas alltid av en anställd.

Gimis samarbetspartner Onfido använder sig av automatiskt beslutsfattande vid biometrisk scanning av ID-kopia. Detta då samarbetspartnern använder sig av en algoritm som analyserar äktheten i en ID-handling och dess överensstämmelse med viss person.

Du har rätt att invända mot ett automatiserat beslut med rättsliga följder eller ett beslut som påverkar dig på liknande sätt. Du skickar din invändning till dpo@gimitheapp.com. En anställd kommer då att hantera ditt ärende.

Gimi använder inte automatiserat beslutsfattande med legala eller liknande konsekvenser angående barn.

13. Behandlingar där Gimi är personuppgiftsbiträde

Gimi utför autentisering av din identitet (KYC) på uppdrag av PFS Card Solutions Ireland limited som ger ut Gimi-kortet. Gimi har i sin tur gett detta uppdrag till Onfido ltd och Klarna Bank AB.

14. Dina rättigheter

Precisionen och säkerheten av information om våra användare och deras kontakter är Gimis högsta prioritet och du har alltid möjligheten att “opt-in och opt-out” från olika delar av Gimi som innehåller behandling av personuppgifter. Du kan också alltid radera ditt användarkonto.

Du har alltid rätt att:

 • Begära registerutdrag över dina personuppgifter som vi behandlar.
 • Begära rättelse av personuppgifter.
 • Begära radering av personuppgifter, observera att detta kan påverka dina möjligheter att använda tjänsten.
 • Begära begränsning av behandlingen av personuppgifter, observera att detta kan påverka dina möjligheter att använda tjänsten.
 • Invända mot behandling av personuppgifter,  observera att detta kan påverka dina möjligheter att använda tjänsten.
 • Begära dataportabilitet för de uppgifter som vi inhämtat från dig enligt den rättsliga grunden avtal.

Ifall du vill utöva dina rättigheter, skicka ett mail till hello@gimitheapp.com. Din förfrågan kommer besvaras inom 14 dagar.

Du har rätt att kontakta Gimis dataskyddsombud på dpo@gimitheapp.com.

Du har även rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling. Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten finns på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida https://www.imy.se/om-oss/kontakta-oss/.

15. Ändringar till denna Integritetspolicy

Eftersom våra tjänster är under ständig förbättring och även vår integritetspolicy uppmuntrar vi dig att läsa denna Policy noggrant då och då på hemsidan www.gimitheapp.com. I fall vi gör stora ändringar, kommer Gimi skriva detta på hemsidan eller skicka ett meddelande till alla användare genom Email eller i Gimi-appen.

Gimi AB is a registered payment service provider for account information services with the Swedish Financial Supervisory Authority, and is under its supervision.

The Gimi Prepaid Mastercard is issued by PFS Card Services (Ireland) Limited pursuant to a license from Mastercard International Incorporated. PFS Card Services (Ireland) Limited, trading as PCSIL, is authorised and regulated as an issuer of electronic money by the Central Bank of Ireland under registration number C175999. Registered office: Front Office, Scurlockstown Business Park, Trim, Co. Meath, C15 K2R9. Company Registration Number: 590062.