Privacy policy

Innledning

Vi verdsetter integriteten din, med andre ord å respektere og beskytte informasjonen du deler med oss. Det handler om å behandle dataene dine på en måte som er rettferdig, tydelig og sikker. Du har rett til å vite hvilken informasjon som samles inn om deg og hvorfor.

Denne erklæringen forteller deg hvilken informasjon vi samler inn, hvorfor vi gjør det, hvor lenge vi beholder den, og hvilke rettigheter du har som bruker.

For å bruke Gimi, er det forelderen som godkjenner Gimi’s vilkår og betingelser for seg selv og barna sine.

Hvis du er under 18 år, kan du laste ned og installere appen, men vi vil slette kontoen din og all din personlige informasjon innen 7 dager hvis du ikke kobler deg til en forelder/foresatt. Vi gjør dette fordi vi trenger foreldres godkjenning av Gimi’s vilkår og betingelser for at du skal kunne bruke appen. Når vi gjør dette, behandler vi profilinformasjonen din og enhetsinformasjonen (se nedenfor for mer informasjon). Vi gjør dette med legitim interesse som rettslig grunnlag. Vi lagrer informasjonen i 7 dager.

 

Oppdatering av regler

Vi oppdaterte reglene våre den 4 april 2024, og disse er de gjeldende reglene. Hvis vi gjør større endringer, vil vi informere deg på nettsiden vår, via SMS/e-post eller i Gimi-appen.

Denne personvernerklæringen gjelder for alle land Gimi opererer i. Vær oppmerksom på at det kan være forskjeller mellom land, og at lokale versjoner av personvernerklæringen kan være forskjellige fra denne. Hvis det er tilfelle, vil de lokale versjonene aldri ha mer databehandling enn det som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

 

Om oss

Gimi AB, kalt “Gimi,” “Vi,” eller “oss,” et svensk selskap med organisasjonsnummer 556985-8029, er ansvarlig for behandlingen av din informasjon.

 

Informasjon vi samler inn

Her kan du se hvilken informasjon vi behandler når du bruker Gimi. Vi har samlet flere forskjellige biter med informasjon under en definisjon for å gjøre det enklere for deg å forstå. I fortsettelsen av denne personvernerklæringen vil disse definisjonene bli brukt.

Profilinformasjon:

E-post, telefonnummer, fødselsdato, alder, kjønn, bruker-ID, brukernavn, bilde

Enhetsinformasjon:

ID for telefonen eller nettbrettet ditt, brukerdata, informasjon om hvordan du bruker Gimi, teknisk informasjon om telefonen eller nettbrettet ditt, og annen data om bruken av appen. 

Demografiske data (Undersøkelsesinformasjon):

Hvilken bank du bruker, lønnsspenn, utdanningsnivå, område du bor i.

Kontoinformasjon:

Bankdetaljer, kontonummer, saldo, transaksjonshistorikk, og annen informasjon om kontoen din.

Fritt tekst:

Tekst du skriver i kundestøtte, kundetilfredshetsundersøkelser eller kommentarfelt.

 

Behandling, formål, juridisk grunnlag og lagringstid

Levere tjenesten vår til deg (Gimi App)

For å levere tjenesten vår til deg, behandler vi profilinformasjonen din og enhetsinformasjonen. Vi gjør dette med oppfyllelse av en kontrakt som rettslig grunnlag. Vi lagrer dataene så lenge du bruker appen, og vi sletter dataene når du har vært inaktiv i 2 år eller i forbindelse med oppsigelsen av tjenesten din.

Legg til bankkontoer i Gimi-appen og gjør overføringer

For å gi deg muligheten til å koble barnets bankkonto til Gimi-appen og bruke den med funksjoner som legger til verdi, samt gjøre overføringer til den kontoen, behandler vi kontoinformasjonen. Vi gjør dette med oppfyllelse av en kontrakt som rettslig grunnlag. Vi lagrer dataene så lenge du bruker tjenesten, og sletter dataene når du har vært inaktiv i 2 år eller i forbindelse med oppsigelsen av tjenesten din.

Profilbilde

Vi vil gi deg muligheten til å legge til et profilbilde i Gimi-appen. Å legge til et profilbilde er helt valgfritt, og hvis du velger å gjøre det, vil vi behandle profilbildet ditt. Vi gjør dette med legitim interesse som rettslig grunnlag. Vi lagrer dataene så lenge du bruker appen, og vi sletter dataene etter at du har vært inaktiv i 2 år.

Kundetilfredshetsundersøkelser

For å forbedre appen og få vite hva du som bruker synes, gjennomfører Gimi kundetilfredshetsundersøkelser. Deltakelse er helt frivillig. Hvis du deltar, vil vi behandle profilinformasjonen din, undersøkelsesinformasjon og fritt tekst. Vi gjør dette med legitim interesse som rettslig grunnlag. Vi lagrer dataene så lenge de er relevante for oss, maksimalt 3 år.

Produktutvikling

For å forbedre appen, samler vi inn statistikk om bruken din av appen og analyserer den. Deretter behandler vi profilinformasjonen din, enhetsinformasjonen og kontoinformasjonen. Vi gjør dette med legitim interesse som rettslig grunnlag. Vi lagrer dataene så lenge du bruker appen, og vi sletter dataene etter at du har vært inaktiv i 2 år.

Forskningsamarbeid

For å lære mer om hvordan barn bruker og lærer om penger, samarbeider vi med universiteter og andre forskningsorganisasjoner. Når vi gjør dette, pseudonymiserer eller anonymiserer vi personlige data slik at ingen person kan identifiseres, og deler deretter dataene med samarbeidspartneren. Vi kan deretter behandle profilinformasjonen din, enhetsinformasjonen og kontoinformasjonen. Vi gjør dette med legitim interesse som rettslig grunnlag. Vi lagrer dataene så lenge forskningsprosjektet pågår, og vi sletter dataene etter at prosjektet er avsluttet, senest 5 år etterpå.

Markedsføring

For å informere deg om nye tjenester, funksjoner og tilbud i Gimi, kan vi sende deg markedsføring via e-post eller pushmelding. Merk at du kan melde deg av denne markedsføringen. Vi kan da behandle profilinformasjonen og enhetsinformasjonen din. Vi kan også bruke profilinformasjonen din til å opprette målgrupper for annonsering på sosiale medier. Vi gjør dette med legitim interesse som rettslig grunnlag. Vi lagrer dataene til kampanjen er avsluttet og maksimalt 3 år etterpå.

Sosiale medier og App Stores

Gimi har sider på sosiale medier og App Stores. For at du skal kunne legge igjen kommentarer og vurderinger i våre sosiale medier og App Stores, må Gimi behandle profilinformasjonen du oppgir når du kommenterer eller vurderer. Vi gjør dette med legitim interesse som rettslig grunnlag. Vi lagrer dataene i 5 år.

Forsvar av våre juridiske rettigheter

Gimi har en interesse av å kunne forsvare juridiske rettigheter og kan behandle profilinformasjonen din, enhetsinformasjonen og kontoinformasjonen. Vi gjør dette med legitim interesse som rettslig grunnlag. Gimi kan dele informasjon for nasjonal sikkerhet eller juridiske formål. Vi lagrer dataene så lenge vi trenger dem, maksimalt 5 år.

 

Informasjonskapsler

Gimis nettsider bruker informasjonskapsler for å forbedre tjenesten og markedsføringen. Les mer i retningslinjene for informasjonskapsler våre.

 

Informasjonssikkerhet

Vi gjør alt vi kan for å holde din personlige informasjon og andre data trygge fra å havne i feil hender. Vi har forskjellige fysiske, elektroniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte den. Vi jobber etter etablerte rutiner og prinsipper for sikkerhet. Vi lagrer dataene på sikre servere og beskytter dem med sterke nettverk. Bare noen få personer som jobber her har tilgang til dem. Men husk at ingen metode på internett er helt 100 % sikker.

 

Overføring til tredjeland

For å tilby Gimi-tjenesten, kan vi noen ganger sende, behandle og lagre informasjonen din i forskjellige land. Noen ganger kan vi også leie inn andre selskaper utenfor ditt hjemland for å hjelpe oss med å behandle informasjonen din. Hvis vi samler inn informasjon innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), kan vi noen ganger sende og behandle den i et annet land utenfor EØS, primært USA. Vi sørger for at det er tilstrekkelig beskyttelse og at informasjonen din behandles med samme nivå av sikkerhet som innenfor EØS. Du forstår at vi kan gjøre dette med informasjonen din, slik det er beskrevet i vår personvernpolicy.

 

Profilering og automatisert beslutningstaking

Profilering brukes til produktutvikling og statistikk uten juridiske konsekvenser. Automatisert beslutningstaking blir ikke brukt med juridiske konsekvenser.

 

Dine rettigheter

Det er viktig at du har kontroll over din egen informasjon på internett. Dette betyr at du har rett til å vite hvilken informasjon som samles inn om deg, hvorfor den samles inn og hva den brukes til. Du har også rett til å si “nei” hvis noen ønsker å bruke informasjonen din på en måte du ikke liker. I tillegg kan du be om å få vite hva de vet om deg og til og med be om å fjerne informasjonen hvis du ønsker det. Så kort sagt gir GDPR deg retten til å kontrollere og bestemme over din egen informasjon online. Spesifikt kan du:

  • Få informasjon om dine personlige data, korrigere dem, motsette deg vår behandling, be oss om å slette dem eller begrense hvordan vi bruker dem.
  • Si nei til behandling og be om at vi overfører dataene dine til et annet selskap (dataportabilitet).
  • Kontakt hello@gimitheapp.com eller dpo@gimitheapp.com for å bruke dine rettigheter.
  • Lag en klage til Datatilsynet.

Gimi AB is a registered payment service provider for account information services with the Swedish Financial Supervisory Authority, and is under its supervision.