Ladda ner appen

Skriv in ditt mobilnummer så skickar vi ett sms med en länk för nedladdning.

SE +46

Vem är Piggy? Lär dig mer om barnens följeslagare i Gimi- appen

August 12, 2020

En gris, som är alla barns bästis och samtidigt lär dem om pengar och ekonomi. Ja, det är den enkla beskrivningen av maskoten Piggy som du hittar i Gimi-appen. Frågan är varför denna digitala pixel-gris egentligen finns och vad syftet med Piggy, den ständiga följeslagaren, i grunden är?

I detta blogginlägg får du svaret och du kommer sannolikt förvånas över hur stor inverkan en så liten gris kan ha. Dessutom får du tips och råd kring hur du som förälder kan ta hjälp av Piggy och dennes knep för att ge barn bästa förutsättningar för ett finansiellt lärande.

För att förstå syftet med digitala pixel-grisen Piggy måste vi först klargöra syftet med Gimi som helhet; att ge barn och ungdomar förutsättningar för att bli finansiellt läskunniga. Detta innebär att vi genom praktisk övning, teoretisk kunskap och social interaktion bidrar till barnens ekonomiska förståelse.

Vad är finansiell läskunnighet?

På engelska talar man om ‘Financial Literacy’, på svenska finns det ännu inte någon väletablerad översättning men det begrepp som används mest är ‘Finansiell Läskunnighet’. Begreppet syftar till kunskapen om vad pengar är, insikten kring dess värde samt förståelsen för hur pengar kan tjänas, sparas och spenderas på ett klokt sätt. Barn och ungdomar med en god finansiell läsförståelse kan således bli mer ekonomiskt självständiga och har enklare att fatta kloka ekonomiska beslut och kan på egen hand navigera sig i en finansiell miljö.

Den finansiella miljö vi lever i idag och den värld som våra barn kommer möta består i väldigt låg utsträckning av sedlar, mynt och fysiska värdepapper, istället innefattar miljön digitala transaktioner där pengar fylls på eller dras av från olika konton. Det är just denna finansiella miljö som vi på Gimi vill lära barn och ungdomar att navigera sig fram i.

Att lära barn att hantera kontanter är givetvis bra men det ger inte en fullständig finansiell förståelse eftersom deras läskunnighet rörande digitala pengar då är bristfällig. Kombinationen är därför viktig. Med Gimi-appen vill vi därför göra det möjligt för dig som förälder att kombinera hanteringen av kontanter med ett digitalt verktyg så att barnet enkelt förstår hur pengarna tjänas, sparas och spenderas. När du anser att ditt barn är moget nog att hantera digitala pengar kan du därför enkelt göra skiftet från kontanter till kort och beställa Gimis förbetalda Mastercard via appen. Eftersom ditt barn då redan är van vid den digitala översikten av sina pengar blir övergången från kontanter till kort därmed varken stor eller komplicerad. Gimi-kortet är kopplat till Gimi-appen och utvecklat för att passa barn, du kan läsa mer om Gimi-kortet här: Så funkar Gimi-kortet

För oss på Gimi är det även viktigt att den finansiella utbildningen är en del av ditt och ditt barns vardagliga liv. Med hjälp av maskoten Piggy, vill vi därför bygga upp den finansiella läsförståelsen på ett sätt som är kul, inspirerande och pedagogiskt, och där du som förälder får samarbeta med ditt barn. Du ska hela tiden känna att du är delaktig och kan följa ditt barns utveckling. I motsats till många andra utbildningar som kan vara både tidskrävande och informationstunga, blir Gimi-appen istället ett verktyg som underlättar er vardag och gör att ni sparar såväl tid som bekymmersrynkor.

Hur lär jag mitt barn om pengar? Piggy lär ditt barn om pengar

Så nu över till den huvudsakliga frågan för detta blogginlägg; Varför har Gimi en digital pixel-gris, Piggy, som maskot och konstant följeslagare i den finansiella utbildningen?

Svaret kommer uppdelat i tre betydande delar här nedan, men först fem roliga fakta du inte visste om Piggy:

5 fun facts om Piggy:

  • Piggy är en gris av den enkla anledningen att Piggy är en ny version av den klassiska spargrisen som många vuxna hade förr i tiden. Men till skillnad från spargrisen är Piggy digital och pixlig likt karaktärer i TV- och dataspel.
  • Piggy bor i cyberspace och där är allting möjligt. I cyberspace kan man ha hur stora drömmar och mål som som helst och kreativiteten får flöda fritt kring hur pengar kan tjänas, sparas eller spenderas.
  • Piggy är ickebinär, är alltså varken hona/tjej eller hane/kille, eller kanske är Piggy både och? Oavsett så är det oviktigt, alla ska kunna identifiera sig med den digitala spargrisen.
  • Piggys ålder är en återkommande och attraktiv fråga bland barnen. Gimi grundades 2015 och i samband med det föddes Piggy, så rent teoretiskt är piggy 5 år, men hur många år det är omvandlat i cyberrymdiska grisår får barnen själva bestämma.
  • Piggys bästa vänner består av en katt, en enhörning och en toast som även dem går att hitta på olika ställen i appen.

1. Barnet lyssnar och lär av egen fri vilja

Att fiktiva karaktärer används för att skapa nyfikenhet och ökat engagemang är välkänt för de flesta. Se bara till hur maskotar används för att höja stämningen, peppa och inspirera på såväl lekland, i idrottsklubbar och på semesterorter. Maskotar och fiktiva karaktärer finns även med i tidningar, tv-program och datorspel för att på olika sätt skapa en relation med läsaren eller tittaren och därmed öka intresset. Saker blir helt enkelt lite roligare när det finns en maskot på plats, den väcker känslor och bidrar till en vilja att fortsätta läsa, lyssna och titta.

På samma sätt är det med Piggy. Piggy är inte en lärare eller förälder som barnet måste lyssna på, Piggy är bästa vän och en förebild som barnet vill lyssna på. Tack vare Piggy skapas en positiv utgångspunkt för barnets lärande, grisen motiverar till att frivilligt hämta kunskap, något vi på Gimi kämpat hårt för. Vi vill att barnen själva ska känna en motivation till att utforska, öva och reflektera kring pengar och hur de används.

Att barn runt om i världen nu älskar att chatta med Piggy och delar bilder på sin målkarta med Piggy som frontfigur är ett fint bevis på att vi lyckats med detta och att vi är en bra bit på väg. För oss kommer barnen alltid att vara i främsta rummet och därför gäller det att vi ständigt fortsätter göra appen rolig och interaktiv samtidigt som utbildning, pedagogisk och forskning ligger som högsta prioritet.

I förra veckans blogginlägg (som du kan hitta här: Hur lär jag mitt barn om pengar?) beskrev vi vikten av att känna både yttre och inre motivation. Medan den yttre motivationen handlar om att barnet blir motiverat av möjligheten att få belöning alternativt rädslan av att få straff, handlar den inre motivationen om att barnet blir motiverat tack vare en positiv magkänsla och en inre glädje. I detta fall är Piggys uppgift att väcka barnets inre motivation. Barnet vill chatta med Piggy och således lära sig om pengar. Barnet får ingen yttre belöning genom sin handling men får en positiva magkänsla, vilket är motivation nog.

Hur kan jag som förälder använda mig av maskotar för ökat lärande?

Som förälder kan även du ta hjälp av maskotar för att väcka barnets inre motivation. Istället för att endast motivera med morötter och piskor (vilket är bra även det, kombinationen behövs) kan du försöka väcka ett intresse och en nyfikenhet hos barnet. Kanske har du ett ämne som du antingen tycker är svårt eller tråkigt att prata med ditt barn om eller som ditt barn inte vill lyssna till, ta då hjälp av ett gosedjur, ett påhittat troll eller magisk ask och överlåt samtalet till dessa maskotar.

Exempelvis kan du genom sagoberättande förmedla det budskap du vill ge ditt barn, låt trollet i sagan säga det du vill ha sagt och låt sagan om trollet vara återkommande så att barnet skapar sig en känslomässig koppling till maskoten och därmed lyssnar mer aktivt på vad trollet har att säga. Gosedjuret kan du använda för att spela dockteater, så att barnet får föra en diskussion med mjukisdjuret istället för med dig. Du kan också skriva små lappar och lägga i den hemliga asken, där barnet antingen kan svara på lapparna eller bara fundera kring dem.

Förhoppningsvis kommer ditt barn ha lättare beskriva sina känslor eller ta till sig ditt budskap om denne får prata med en maskot eller en ask istället för med dig. Tänk själv hur enkelt det var att som barn berätta hemlisar för husdjuret, skriva sina känslor i en dagbok eller lyssna på fakta från Mulle Meck, föräldrarna hade inte en chans i jämförelse. Så väck barnets inre motivation och får denne att bli nyfiken och inspirerad med hjälp av maskotar och fiktiva karaktärer.

2. Utbildningen finns alltid tillgänglig och är på barnets egna villkor

Till skillnad från en förälder eller en lärare finns Piggy alltid redo att utbilda barnet, var som helst, när som helst. Vi alla vet hur svårt det kan vara att förmedla ett budskap till ett barn som är trött en tisdagsmorgon eller när denne är ivrig att få komma iväg på en aktivitet. Med Piggy i mobilen kan barnet själv välja när denne vill ta till sig information och kan då snabbt få värdefull kunskap och roliga övningar oavsett var hen befinner sig.

I Piggy-chatten kan barnet även själv välja om denne vill läsa mer eller är nöjd med den information som delgivits. På så sätt blir utbildningen individanpassad utifrån varje barns unika situation och sinnesstämning där och då. Eftersom barnet själv valt att ta till sig kunskapen är koncentrationen ofta även högre vilket föder reflektion och en grund för en djupare förståelse. När Piggy i chatten frågar om barnet vill veta mer, skapas även en nyfikenhet och intresse. En kontrast till mycket annan undervisning där barnet istället blir överöst med information och sedan förväntas förstå utan att ha fått möjlighet att stanna upp och reflektera.

För oss på Gimi är det även viktigt att barnet håller en regelbundenhet i sitt lärande och gör det till en naturlig del av vardagen. Därför plockar Piggy ut guldkornen av kunskap, mestadels rörande pengar och ekonomi, men även om hur man är en bra vän eller fakta om världen, och berättar det i små korta etapper exempelvis på vägen hem från skolan eller under en paus i gameandet. Vi vill alltså att inlärningen, med hjälp av Piggy-chatten, ska bli en naturlig del av vardagen och skapa återkommande tankar och reflektioner.

Hur kan jag som förälder ta hjälp av Piggy för djupare inlärning?

Repetition och reflektion är en bra teknik för barn som ska lära sig något nytt. Ta därför chansen att fördjupa ditt barns kunskaper genom att fråga ditt barn vad Piggy berättade idag och därefter fråga vilka tankar och funderingar som väckts av det Piggy berättade. På så sätt ger du ditt barn en möjlighet att repetera informationen och reflektera kring kunskapen, vilket därigenom skapar bättre förutsättningar för en finansiell läsförståelse.

Att du dessutom lägger över ansvaret på Piggy och dennes information gör att samtalet inte upplevs som ett läxförhör utan istället handlar om en nyfikenhet och ett intresse. Passa även på att samlas hela familjen under en reklampaus i fredagsmyset och tillsammans chatta med grisen, då blir utbildningen om möjligt ännu mer en naturlig del av er vardag.

3. Barnet känner sig uppmärksammat, stöttat och peppat

För att barnet även ska bli motiverat och peppat i den praktiska övningen av pengaförståelse, inte bara den teoretiska kunskapen om pengar, hittas den digitala pixel-grisen inte bara i chatten utan lite varstans i appen. Oavsett om barnet besöker sin målkarta eller ser över sin statistik för utgifter och intäkter så finns Piggy med på ett hörn, likt en lyckoamulett. Illustrationen av Piggy blir till en påminnelse om att barnets agerande är uppmärksammat och uppskattat i alla dimentioner.

Det handlar alltså om att Piggy stöttar barnet via kvantitativ närvaro. Den kvantitativa närvaron består av att Piggy “ser” barnet överallt och finns med som en hejarklack i form av exempelvis en gif. Barnet kan även hitta gif:arna här: Giphy och använda dem i sina sociala kanaler genom att söka på “gimitheapp”.

Vikten av kvalitativ närvaron är något som stöds i en artikel från Rädda Barnen där psykologen Hanna Weyler Müller beskriver följande (läs hela artikeln här Stärk relationen – så maxar du livet med barnen):

“Det vardagliga är viktigt, som att man tar sig tid för soffhänget. Sitta i soffan med ett äldre barn och bara snacka eller titta tillsammans på barnets favoritprogram. Helt enkelt intressera sig för det barnet gör, det behöver inte vara något komplicerat.”

Med Piggy som följeslagare i Gimi-appen vill vi även stärka barnet med yttre motivation, motivationen som kommer från en vilja att få belöningar och yttre bekräftelse. Till exempel ger Piggy fyrverkerieffekter och poäng när barnet uppnått sina mål eller kommit en bit på vägen i sin målkarta. De gamifierade aspekterna i appen skapar alltså en yttre motivation som gör att barnet vill kämpa vidare.

Hur kan jag som förälder dra nytta av förstå Piggys kvantitativa närvaro?

Tänk på att ditt engagemang och delaktighet spelar stor roll för barnets vilja att utvecklas och lära sig mer. I Gimi-appen kan du som förälder hela tiden vara delaktig i och stötta ditt barns finansiella läskunnighet genom att ge uppgifter, ställa in sparbonus och intressera dig för barnets sparmål. Kom ihåg att berömma barnets prestation, inte resultat, samt då och då sporra med yttre belöningar.

Kom även ihåg att du kan bjuda in fler supportrar till Gimi så att även andra vuxna kan vara delaktiga och peppa. På så sätt lär sig ditt barn att sparmålet kan gå i uppfyllelse snabbare om denne tar hjälp av fler personer i sin omgivning, exempelvis genom att klippa morfars gräsmatta eller hjälpa bonusmamman att rensa förrådet. Hämta gärna inspiration för uppgifter från detta blogginlägg: Gimis veckokalender där du kan schemalägga uppgifterna direkt i din kalender. Vill du få vägledning kring hur du lägger upp delaktigheten från andra supportrar kan du kika på denna guide: Guide för hur du använder Gimi med ett modernt familjeupplägg

Sammanfattning

Piggy finns med i Gimi-appen som en konstant följeslagare i syfte att utveckla ditt barns finansiella läskunnighet genom att:

  1. Använd maskotar för få ditt barn att lyssna och lära av fri vilja
  2. Ta hjälp av Piggy för att fördjupa ditt barns finansiella förståelse genom repetition och reflektion
  3. Stötta, peppa och synliggör ditt barns finansiella utveckling genom att vara delaktig i Gimi-appen

Redo för en smartare veckopeng?