Ladda ner appen

Skriv in ditt mobilnummer så skickar vi ett sms med en länk för nedladdning.

SE +46

The FinLit Network - Bringing financial literacy to our next generations

January 15, 2021

The FinLit Network är ett nätverk med beslutsfattare inom politik, bank, skola, forskning och näringsliv som har i syfte att förbättra och främja barn och ungdomars finansiella förståelse och privatekonomiska färdigheter. Den 29 januari 2021 går startskottet för detta nätverk då Gimi arrangerar en digital nätverksträff med fullsatt agenda!

Unga får en allt sämre förståelse för pengar och besitter idag en ytterst bristfällig finansiell kunskap vilket begränsar deras förmåga att hantera sina pengar på ett klokt sätt (se OECD och Kronofogden). Detta är något nätverket The FinLit Network vill förändra!

Nätverket, som administreras av Gimi, har i syfte att genom samverkan skapa förutsättningar för en hållbar, jämställd och trygg ekonomisk framtid för kommande generation. Nätverket samlar beslutsfattare inom politik, bank, skola, forskning och näringsliv, vilka på en öppen arena diskuterar det aktuella läget och tillsammans kommer fram till konkreta förslag för en positiv förändring.

Registrera dig i nätverket för att bli inbjuden till kommande nätverksträffar och för att få uppdateringar om vad som händer i branschen; vilka framsteg som sker i näringslivet, vilka nya forskningsupptäckter som görs samt vilka politiska beslut som fattats. Anmälan till The FinLit Network

Digital nätverksträff 29 januari

Den 29 januari går startskottet för detta nätverk och därmed inleds även ett långsiktigt och hållbart förändringsarbete mot högre finansiell förståelse hos nästa generation. På den digitala nätverksträffen kommer forskare från Kronofogden, University of Bath och Karlstad Universitet redogöra för det rådande världsläget baserat på mångåriga studier inom området. Därefter kommer en panel bestående av beslutsfattare inom politik, bank och näringsliv diskutera möjliga lösningar och konkreta handlingsplaner. Eventet avslutas med att lyfta frågor från åhörare och journalister.

Nätverksträffen äger rum 29 januari 2021 kl. 09:30-11:30 och är öppen för allmänheten. Delta digitalt via Zoom

Välkommen!


Agenda 29 januari 09:30 - 11:30


Välkomna!

09:30- 09:35
Sofie von Krusenstierna
, moderator

Föreläsning

09:35-09:40
Philip Haglund
, grundare av och VD för Gimi
Risk för att nästa generation blir finansiella analfabeter?

09:40 - 09:50
Erik Wennstam
, gymnasielärare, författare och föreläsare
Att hålla den ekonomiska utbildningen i marginalen är ett svek mot dagens unga

09:50 - 10:00

Davor Vuleta
, Doktorand i Rättssociologi vid Lunds Universitet och kommunikatör på Kronofogden
Unga vuxna i Kronofogdens register

Paneldiskussion

10:00 - 10:15
Philip Haglund
(Gimi), Tove Zander (Swedbank), Jens Magnusson (SEB) Frida Bratt (Nordnet), Alexandra Anstrell (Moderaterna), Linus Sköld (Socialdemokraterna), Roger Haddad (Liberalerna)

_______________________

Föreläsning

10:20 - 10:35
Mattias Björklund
, Doktorand samhällskunskapsdidaktik vid Karlstads universitet och gymnasielärare i Botkyrka kommun
Möjligheter och utmaningar med privatekonomi som medborgarbildning

10:35 - 10:45

Carl-Philip Ahlbom
, Ekonomie Doktor vid University of Bath
Vikten av att sätta mål för att utveckla barns och tonåringars ekonomiska kunskap och -beteende

10:45 - 10:50

Per Grankvist, journalist, folkbildare och chefredaktör för Vad Vi Vet
Förklara komplexitet så folk förstår

Paneldiskussion

10:50 - 11:05
Philip Haglund
(Gimi), Tove Zander (Swedbank), Jens Magnusson (SEB) Frida Bratt (Nordnet), Linus Sköld (Socialdemokraterna), Roger Haddad (Liberalerna), Annika Hirvonen (Miljöpartiet)

Frågor från åhörare & journalister

11:05 - 11:20
Sofie von Krusenstierna
, moderator

Tack!

11:20-11:30
Sofie von Krusenstierna
, moderator

Redo för en smartare veckopeng?