Ladda ner appen

Skriv in ditt mobilnummer så skickar vi ett sms med en länk för nedladdning.

SE +46

Privatekonomisk bildning och lära sig om pengar

September 23, 2019

Eftersom vanor, värderingar och färdigheter relaterade till pengar formas redan vid en ung ålder är det kritiskt att barn lär sig om ekonomi. Om det görs på rätt sätt kan det bidra till en trygg ekonomisk framtid. Bristen på utbildning kan lägga grunden för ekonomiska svårigheter.

Varför lära sig om pengar?

När vi förstår pengar gör det att vi kan förstå hur vi ska hantera pengar på ett sätt som är hållbart för både oss och resten av samhället. Ekonomiutbildning har fått mer uppmärksamhet på senare tid eftersom vårt ekonomiska omgivning blir alltmer komplex och individer tvingas ta stora och komplicerade beslut. Utöver det flödar det in rapporter som påpekar att ungdomar visar oroväckande låga nivåer av ekonomisk läskunnighet.

Hur man lär sig om pengar

Traditionell utbildning baseras ofta på instruktioner, som att förklara koncept eller påpeka positiva handlingar. Det är viktigt att lära sig på detta sätt, men det är även viktigt att direkt få möjligheten att utöva sitt lärande, annars försvinner det. Här är ett exempel: bara för att jag vet hur ränta fungerar betyder nödvändigtvis inte att jag kommer välja sparkontot som erbjuder en högre ränta. Det betyder heller inte att jag inte kommer ansöka om ett SMS-lån.

Nu kommer veckopengen in i bilden. Vecko- eller månadspeng öppnar upp för erfarenhetsbaserat lärande. Det innebär att man tar och utvärderar betydelsefulla beslut. När barn får direkt erfarenhet av att tjäna, spara och spendera pengar - även mindre belopp - börjar dom utveckla en känsla för vilka handlingar som är normala eller lämpliga när dom hanterar pengar.

Föräldrar har ett stort ansvar i detta område visar flera studier. Dom demonstrerar val, värderingar och attityder i deras vardagliga handlingar, som att betala fakturor och handla mat. Barn iakttar sina föräldrars handlingar och drar slutsatser och internaliserar beteender och normer. till exempel att alltid ta med en inköpslista till mataffären. Det är viktigt att föräldrar engagerar sig! En tidigare PISA rapport (2016) visar på barn som som regelbundet pratar om pengar med sina föräldrar har mer kunskap om pengar än dom som inte gör tar upp ämnet i hemmet. Relationen mellan ekonomisk kunnighet och den traditionella ekonomiutbildning verkar även vara mycket svagare.

Kort sagt, traditionell instruktionsbaserad utbildning är jättebra. Men man måste även lägga till äkta, betydelsefulla erfarenheter. Och föräldrar! Det är precis vad Gimi-appen gör.

Vad ska man lära sig för att bli pengasmart?

Vad ska man lära sig? Börja med en grundläggande förståelse av privatekonomi. Tjäna, spara och spendera är A och O när det kommer till pengahantering.

Hur man tjänar pengar

Att lära sig hur man tjänar pengar handlar inte om att skaffa så mycket tillgångar som möjligt. Det handlar om att utforska vad som fungerar för dig. Relationen mellan arbete och belöning (både monetär och emotionell). Ett vanligt sätt som barn lär sig att tjäna pengar är att utföra uppgifter mot en belöning. Föräldrar kan göra det ännu mer avancerat och lägga till förhandlingar kring belöningen, eller låta barn föreslå sina egna uppgifter och därmed uppmuntra entreprenörskap.

Hur man sparar pengar

Det är viktigt att lära sig hur man sparar pengar, men det påverkar även vårt välmående. Vare sig man känner sig trygg (buffert) eller är på god väg att möta ett ekonomiskt mål. Att spara pengar kommer tyvärr inte naturligt. Hjärnan vill agera på impulser, vi föredrar att lägga pengar på småsaker som gör oss glada idag än att spara så att vi kan köpa något vi drömmer om imorgon. Men övning ger färdighet, man kan lära sig att stå emot. Att lägga undan en del av veckopengen till en dröm är en bra övning för barn. Det är även ett perfekt tillfälle att introducera ränta och visa hur sparade pengar kan växa.

Hur man spenderar pengar

Ett lyckligt och hållbart ekonomiskt liv betyder att vi kan täcka våra vardagliga utgifter och även ta beslut som förgyller livet. Att lära sig hur man spenderar pengar innebär inte att man aldrig spenderar, det handlar om att lägga upp en relevant budget. Vi måste lära oss att kompromissa. Ett eget kort är ett verktyg som gör det enkelt att hålla koll på hur vi spenderar pengar, ger oss möjligheten att värdera våra val och lära oss från upplevelsen.

Redo för en smartare veckopeng?