Ladda ner appen

Skriv in ditt mobilnummer så skickar vi ett sms med en länk för nedladdning.

SE +46

Finansiella Superskills för barn och ungdomar

Att lära barn om pengar

Vill du veta mer? Läs mer

Financial Education Methodology
Gimi Financial Education Quote

Young people today face more challenging financial choices and more uncertain economic and job prospects given rapid socioeconomic transformation, digitalization and technological change. However, they often lack the education, training and tools to make informed decisions on matters affecting their financial well-being.

Angel Gurría, OECD Secretary-General

Gimi Content Image

En kombination av bevisade lärometoder

Gimis platform är baserat på forskning och teorier om social- och erfarenhetsbaserad lärande, och tar fram fyra fundamentala principer som förser barn med roliga, effektiva och enkla lärandetillfällen.

Gimis ekonomiutbildning är:

 • Praktisk
 • Social
 • Betydelsefull
 • Kontinuerlig
Gimi Content Image

Praktisk

Barn lär sig inte att hantera pengar genom att läsa, utan att göra.

Gimi ger barn:

 • Ett verktyg för att hantera pengar
 • Tillfällen för barn att lära sig från erfarenheter
 • Praktiska sätt att använda deras nya kunskap
Gimi Content Image

Social

Barn lär sig ekonomiska förhållningssätt, vanor och värderingar genom att observera och interagera med andra.

Gimi ger familjer:

 • Möjligheten för barn att lära sig hemifrån
 • Ett verktyg som föräldrar kan ge sina barn
 • Information som barn kan sprida tillsammans med våra ambassadörer
Gimi Content Image

Meningsfull

Barn lär sig bäst när kunskapen är direkt relevant och användbart, och införskaffat på egen hand.

Gimi ger barn:

 • Lärande som är relevant för barnens vardag
 • Utbildningsmaterial anpassat för användaren
 • Utbildning på barnens egna villkor
Gimi Content Image

Kontinuerlig

Det tar tid att bygga smarta penga-vanor.

Gimi ger barn:

 • Utbildning uppdelad över tid
 • Vägvisning och uppmuntran längs vägen
 • En app som regelbundet uppdateras

Redo för en smartare veckopeng?