Account information services

1. Algemene informatie

Gimi AB, organisatienummer 556985-8029, adres Gimi AB C/O Convendum Stockholm City AB Box 4011, 102 61 Stockholm is geregistreerd als betalingsdienstaanbieder voor rekeninginformatiediensten bij Finansinspektionen en handelt onder haar toezicht.

Met Gimi kunt u een bankrekening met de bijbehorende pinpas koppelen aan de Gimi app, zodat u en uw kind het saldo en de transacties van uw kind kunnen zien in de Gimi applicatie. Let op: alle volwassenen die met uw kind verbonden zijn, kunnen het saldo en de transactiegeschiedenis van uw kind inzien.

Door deze voorwaarden te accepteren, geeft u Gimi toestemming om rekeninginformatiediensten te verlenen met betrekking tot de bankrekening die u kiest te koppelen aan de applicatie, wat betekent dat u voortdurend toegang heeft tot rekeninginformatie zoals saldo, transactiegeschiedenis en transactie-informatie.

Om u de beste service te bieden, kan de rekeninginformatiedienst op gezette tijden worden gewijzigd en uitgebreid, waarbij nieuwe functies worden toegevoegd.

Let op: Gimi verwerkt uw persoonsgegevens, zoals rekeninginformatie, om de gevraagde dienst te verlenen met als rechtsgrondslag de contractuele verhouding tussen Gimi en u. Voor meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en over uw rechten, leest u ons Privacybeleid.

Informatie voor u als gebruiker is opgenomen in deze voorwaarden en is te allen tijde te vinden op de website van Gimi.

Deze voorwaarden vormen aanvullende voorwaarden op de gebruiksvoorwaarden van Gimi.

 

2. Gebruik van de diensten

Het gebruik van de rekeninginformatiedienst is een aanvullende dienst op de Gimi app. Voor toegang tot de rekeninginformatiedienst moet u een abonnement nemen. Dit betekent dat u maandelijks of jaarlijks abonnementskosten betaalt aan Gimi. Als u een bankrekening hebt bij een bank die partner is van Gimi, kunnen de abonnementskosten geheel of gedeeltelijk worden verminderd.

U zult worden toegestaan om te proberen verbinding met uw bankrekening te maken, dit is te wijten aan het feit dat de Gimi service niet met alle banken werkt. We willen niet dat u betaalt voor iets waarvan u geen gebruik kunt maken. Daarom kunt u verbinding met uw bankrekening te maken en kijken of het werkt, maar voor verder gebruik van de rekeninginformatiediensten is een abonnement vereist. Nadat u hebt geprobeerd of uw bankrekeningverbinding werkt, wordt u de mogelijkheid geboden om de bankrekeningverbinding te verwijderen, als het niet werkt of als u geen abonnement wilt nemen.

Voor de correcte verlening van de rekeninginformatiedienst moet u zich identificeren met BankID wanneer u een bankrekening aan de toepassing koppelt. Gimi gebruikt vervolgens deze identificatie wanneer u gebruik wilt maken van de rekeninginformatiedienst. Om veiligheidsredenen moet u deze identificatie elke negentig (90) dagen vernieuwen.

De uitvoering van de rekeninginformatiedienst neemt gewoonlijk maximaal 5 minuten in beslag. In uitzonderlijke gevallen kan de dienst langer duren of tijdelijk niet beschikbaar zijn als gevolg van technische updates of tijdelijke fouten.

 

3. Persoonsgegevens

Om de rekeninginformatiedienst aan u te kunnen leveren, moeten wij uw persoonsgegevens verwerken. Wanneer u deze gebruiksvoorwaarden accepteert, bent u zich ervan bewust dat Gimi financiële informatie verwerkt van de bankrekening waarvoor u kiest. Deze informatie bestaat uit bank, rekeningnummer, saldo, transactie-informatie en transactiegeschiedenis. Gimi verwerkt deze informatie alleen voor het leveren van de rekeninginformatiedienst aan u. Gimi zal ook gegevens van gebeurtenissen en metagegevens verwerken om ervoor te zorgen dat de dienst werkt en om de dienst te verbeteren.

Gimi zal stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens wanneer u deze overeenkomst beëindigt.

Lees meer over Gimi’s verwerking van persoonsgegevens en uw rechten in ons Privacybeleid.

 

4. Communicatie

Informatie voor u als gebruiker is opgenomen in deze voorwaarden en is te allen tijde te vinden op de website van Gimi.

Voor communicatie over de rekeninginformatiedienst moet Gimi’s support worden gebruikt, zoals te vinden in de Applicatie of op de website.

De taal van deze overeenkomst is Zweeds en de communicatie over deze overeenkomst zal in het Zweeds verlopen. De taal kan Engels zijn als u geen Zweeds spreekt.

In geval van veiligheidsrisico’s of ongeoorloofd gebruik van de diensten, zal Gimi u op de hoogte brengen door kennisgeving in de Applicatie, SMS, e-mail of per telefoon.

5. Instemming met wijzigingen in de voorwaarden

Indien Gimi deze voorwaarden zou wijzigen, wordt u hiervan tijdig op de hoogte gebracht.  U hebt ingestemd met de voorwaarden vanaf de datum waarop de voorwaarden van kracht waren, tenzij u het niet eens bent met de nieuwe voorwaarden.

 

6. Duur van de overeenkomst en beëindiging

Deze overeenkomst is geldig zolang u houder bent van een Gimi rekening. U kunt de overeenkomst onmiddellijk beëindigen door uw bankrekeningverbinding te verwijderen of uw gebruikersaccount op te heffen. Houd er rekening mee dat u na het verwijderen en opheffen geen gebruik meer kunt maken van de diensten van Gimi voor rekeninginformatie. Let op: Het volstaat niet om de toepassing te verwijderen om de overeenkomst te beëindigen. Voor meer informatie over beëindiging van Gimi, zie Gimi Gebruiksvoorwaarden.

 

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Het Zweedse recht is van toepassing op deze overeenkomst en de districtsrechtbank van Stockholm is bevoegd om kennis te nemen van geschillen in verband met deze overeenkomst.

U kunt zich ook wenden tot de volgende buitengerechtelijke informatiediensten en toezichthoudende instellingen.

De Ombudsman voor de Consument
https://www.konsumentverket.se/om-konsumentverket/konsumentombudsmannen-ko/

Allmänna reklamationsnämnden
https://www.arn.se/

Konsumenternas bank- och finansbyrå
https://www.konsumenternas.se/

Gimi AB is a registered payment service provider for account information services with the Swedish Financial Supervisory Authority, and is under its supervision.