Ladda ner appen

Skriv in ditt mobilnummer så skickar vi ett sms med en länk för nedladdning.

SE +46

Skuldsanering, ett växande problem hos den yngre generationen

June 8, 2020

Andelen unga som ansöker om skuldsanering har fördubblats under det senaste året. Kronofogdens statistik visar en jämförelse mellan januari - maj 2019 och januari - maj 2020, där den yngre generationen utgör en stor riskfaktor.

"Om man inte hjälper de här personerna nu så är det en uppenbar risk att de så småningom kommer att bli högaktuella som kunder hos Kronofogden och för skuldsanering. Och det vill vi naturligtvis inte",
säger Per-Olof Lindh, enhetschef på Kronofogden

Barn och ungas finansiella okunskap utgör en stor riskfaktor

Igår kunde vi läsa hur Kronofogden brottas med ett eskalerande problem där allt fler unga ansöker om skuldsanering. En situation som direkt går att koppla till ungas bristande finansiella kunskap. Den välskrivna artikeln i DN, av Dan Lucas, tydliggör vikten av att agera här och nu för att undvika att fler unga hamnar i en ekonomiskt ohållbar situation. Något Per-Olof Lindh, enhetschef på Kronofogden, betonar:

“Om man inte hjälper de här personerna nu så är det en uppenbar risk att de så småningom kommer att bli högaktuella som kunder hos Kronofogden och för skuldsanering. Och det vill vi naturligtvis inte.”

Per-Olof menar att det finns en stor risk med att vi i Sverige “tabu-belägger” samtalet om pengar och tycker att unga i större utsträckning bör prata om ekonomi med någon vuxen som står dem nära, exempelvis en förälder.

“Det finns en viss vånda att prata ekonomi med någon närstående. Man pratar om väldigt mycket, men väldigt sällan om ekonomi”

Artikeln är bara en i raden som styrker vikten av att lära barn om pengar. Många banker erbjuder idag sina kunders barn gratis kort och appar för att låta barnen spendera sina egna pengar, men vikten av den finansiella utbildningen glöms lätt bort. På Gimi har målet sedan start varit att ge barn Financial superskills for life©, det handlar alltså inte om att ge barn ett kort att betala med eller ytterligare en app i mobilen. Det handlar om att ge dem kunskap för livet, en förståelse för pengars värde och en insikt kring hur pengar kan tjänas, sparas och spenderas klokt.

Utöver all utbildning i appen är Gimi därför även drivande i frågan om att göra ett tillägg i läroplanen, vilket uppmärksammats på politisk nivå, bland annat av Jessica Roswall och hennes tydliga motion till Riksdagen. På Gimi hoppas, vill och tror vi att detta arbete ska bidra till en förändring och därmed minska antalet ansökningar till Kronofogden framöver. Vi hoppas även att fler storbanker ska, likt Marginalen Bank, agera på dessa varningsklockor och fokusera på barns finansiella utbildning snarare än att låta unga spendera sina pengar utan eftertanke (läs mer om samarbetet med Marginalen här). För att ge barn en finansiell utbildning är något Per-Olof Lindh understryker:

“Det är också ett tecken på att vi inte är tillräckligt duktiga på att utbilda unga människor i ekonomiska frågor, vare sig hemma eller i skolan.”

Vad är dina tankar om DN:s artikel och vill du vara med att bromsa denna negativa utveckling? Skriv till oss [email protected], vi vill göra detta ihop med dig!

Läs hela artikeln: Kraftig ökning av unga som söker skuldsanering

Redo för en smartare veckopeng?