Ladda ner appen

Skriv in ditt mobilnummer så skickar vi ett sms med en länk för nedladdning.

SE +46

Hur mycket pengar ska du ge barnen egentligen? Och.. varför?

February 13, 2020

Hur mycket pengar får barn i veckopeng, och från när? Ska barn ha egna pengar överhuvudtaget? Tjat och bråk om pengar är vanligt i familjer, men forskaren och psykologen Calle vet vad som är viktigt att tänka på, och kommer med några enkla tips som hjälper familjefriden.

Vad tycker föräldrar om att barn får egna pengar i form av vecko- eller månadspeng? Att ge sina barn vecko- eller månadspeng är en tradition i såväl Sverige som utomlands, och de flesta föräldrar är överens om att det är viktigt att ge sina barn pengar på regelbunden basis, just för att lära barn att man behöver budgetera med sina pengar, välja mellan att slösa och spara samt förstå att pengar är en begränsad resurs som kan ta slut. Enligt brittiska studier är närmare 90% av de brittiska föräldrarna av uppfattningen att barn bör få egna pengar tidigt (från 6 år) och att de gärna får hjälpa till i hemmet mot betalning för att öka sin vecko-/månadspeng.1,2

Även om barns ekonomiska kunskaper i en tidig ålder är osofistikerad så pekar forskning på att barn förstår bärande ideér inom ekonomi (spara, konsumera, låna etc) från en så tidig ålder som 4-6 år.3

Varför ska barn få pengar då? Föräldrarnas förhoppningen verkar vara att barnen ska lära sig hantera pengar från en tidig ålder, med det menar de flesta föräldrarna att barnen lär sig spara pengar och träna på att hantera pengar och på så sätt förbereda sig för vuxenlivet. Detta är något som det finns stöd för i litteraturen, barn som från en tidig ålder får vecko-/månadspeng ökar sin ekonomiska kunskap och förståelse för pengar.4 Det verkar även som att ge barnen vecko-/månadspeng ökar familjefriden i hemmet, något som de flesta vuxna uppskattar.5 Så, att betala för sina barn och inte involvera barnen i familjens ekonomi är inte en bra idé!

Sammanfattningsvis kan man säga att vecko-/månadspeng är av godo, både för föräldrar och barn!

Tips:

  • Ge barnen vecko-/månadspeng, det bidrar till barnets autonomi
  • Schemalägg (automatisk överföring) barnens vecko-/månadspeng, där är Gimi-appen ett bra hjälpmedel
  • Börja med veckopeng från tidig ålder (6-7 år), övergå till månadspeng när barnet är något äldre (10-11 år)
  • Kom överens om vad vecko- eller månadspengen ska räcka till, så det är tydligt vad du som förälder betalar för och vad barnet ska betala för själv

Att använda ett hjälpmedel som Gimi är smart, för det visualiserar pengarna för barnet och tydliggör vad du och dina barn har kommit överens om. I Gimi appen finns även rekommendationer för vecko-/månadspeng baserat på vilken summa andra Gimi-barn i samma åldersgrupp får (Veckopengskalkylatorn), det finns även möjlighet att ge barnen betalt om de genomför sysslor. Vidare har barn och föräldrar möjlighet att hålla koll på barnets pengar och sparande samtidigt som föräldrarna kan schemalägga utbetalning för vecko- eller månadspeng.

Carl-Martin Pethrus, leg.psykolog, Med dr
Chief Research Officer på Gimi


Så, vecko- och månadspengar är viktigt för ditt barns förståelse för ekonomi. Se till att ta vara på den möjligheten att lära ditt barn om pengar!

1 A, Furnham., Parental attitudes to pocket money/allowance for children., Journal of Economic Psychology., 2001

2 A, Furnham., Economic Socialization: A study of adult´s perceptions and uses of allowances (pocket money) to educate children., 2010

3 J, Harrah & M, Friedman.,. Economic socialization in children in a midwestern American community. Journal of Economic Pyschology., 1990

4 A, Lewis & A, J, Scott., The Economic Awareness, Knowledge and Pocket Money Practices of a UK Adolescents: A Study of Economic Socialisation and Economic Psychology., Children´s social and economic education., 2000

5 N, Feather., Variables relating to the allocation of pocket money to children: parental reasons and values. British Journal of Development Psychology., 1991.Redo för en smartare veckopeng?