Ladda ner appen

Skriv in ditt mobilnummer så skickar vi ett sms med en länk för nedladdning.

SE +46

Finansiell utbildning till barn: En perfekt födelsedagspresent

May 27, 2020

Att fylla år som barn innebär så mycket mer än bara tårta, paket och kalas.
Åldern är ofta en symbol för mognad och låser upp nya möjligheter att närma sig vuxenvärlden. Dessa möjligheter är tydliga och handlar exempelvis om att få gå på bio utan föräldrar, att få vara ensam hemma när man är sjuk och att få börja jobba för andra än familjen. Åldern innebär alltså en möjlighet till ett ökat ansvar och en högre självständighet. Barnens födelsedagspresenter följer samma mönster och bekräftar detta nya ansvar.

Men går det att ge ekonomiskt ansvar i födelsedagspresent?

Är barns mognad och ansvar kopplad till åldern?

Även om barns kognitiva utvecklingskurva skiljer sig åt från individ till individ så finns det mycket som tyder på att åldern spelar en stor roll för såväl barnets egen känsla av mognad som för förälderns upplevelse av barnets mognad. Detta går att förstå genom se till hur barn ofta får ökat ansvar i samband med en högre ålder. Det är exempelvis inte helt ovanligt att barn i samband med sin födelsedag får sin första hemnyckel eller mobiltelefon, att de får ett eget busskort eller ett husdjur att ta hand om.

Ytterligare en vanligt åldersrelaterad gåva är att ge barnet ett eget kort att betala med. Det symboliserar att barnet är moget nog att hantera sina egna pengar och lära sig grunderna i ekonomi.

Är barns finansiella förståelse kopplad till deras praktiska erfarenhet?

Baserat på Gimis användare står det tydligt att Gimi-kortet inte är ett undantag. Att ge sitt barn ett Gimi-kort i födelsedagspresent är väldigt vanligt, av alla Gimi Master användare gav 1 av 5 sina barn kortet i samband med deras födelsedag*.

Många föräldrar kan dock ställa sig frågande kring huruvida är det bra att ge sitt barn ett eget kort eller inte och därmed ge dem friheten att hantera sina pengar digitalt. I OECD:s senaste PISA-undersökning från 7 maj 2020 besvarades just den frågan. Diagrammet visar tydligt hur ungdomarnas finansiella förståelse är direkt kopplad till deras erfarenhet av att hantera pengar digitalt. De ungdomar som betalar med kort fick betydligt högre poängresultat än de som bara fått hantera kontanter.

Ett Gimi-kort i födelsedagspresent kan därmed vara ett paket att vara stolt över, för att ge sitt barn förutsättningarna för en god ekonomisk förståelse är sannolikt en av de finaste födelsedagspresenter en förälder kan ge.

*två veckor innan eller efter födelsedagen

Graden av finansiell förståelse har ett positivt samband med erfarenhet att hantera sina pengar digitalt, vilket tydliggör att Gimi är ett perfekt verktyg att skapa ökad finansiell förståelse.

Är det bra att ge barn pengar i födelsedagspresent?

Huruvida barn ska få pengar eller saker i födelsedagspresent är upp till varje enskild förälder att avgöra, men att fylla på Gimi-kortet i samband med födelsedag är långt ifrån ovanligt. Förutom den stående veckopengen samt återkommande sysslor kan föräldrar swisha eller föra över en extra slant till barnen vid speciella tillfällen. Baserat på överföringar gjorda på barnets födelsedag kan vi se att det är dubbelt så vanligt att föra över pengar på födelsedagen jämfört med andra dagar.

Avvägningen mellan att ge sitt barn pengar eller saker i födelsedagspresent kan kännas svår, men för att återgå till OECD:s PISA undersökning kan du som förälder i alla fall känna dig trygg i att digitala pengar ger barnen bättre finansiella förutsättningar än vad kontanter gör. Enligt PISA finns det en stor fördel att låta barn och ungdomar få tillgång till sin transaktionshistorik och kunna följa sitt eget ekonomiska beteende. På det sättet tränar de upp en ekonomisk förståelse vilken är långt mer utvecklad än den förståelsen som ungdomar som endast fått hantera kontanter har.

Även när det kommer till att själv få ansvara för sitt eget spenderande visade OECD:s PISA undersökning att det är fördelaktigt att låta barnen hantera sina egna pengar. I diagrammet nedan beskrivs hur unga med ekonomisk självständighet fick betydligt högre poäng än unga som behövde få sina föräldrars tillåtelse att spendera pengar. (Poängen baseras på graden av finansiell förståelse)


Eget ansvar och praktisk övning är således en ytterst fin gåva att ge sina barn. Att swisha över en födelsedagspeng i Gimi-appen är därför inte bara en uppskattad födelsedagspresent utan bidrar till goda ekonomiska förutsättningar. Hur barnet sedan väljer att spendera pengarna är upp till denne själv att avgöra, men tack vare att pengarna är digitala kan hen enkelt välja att lägga dem på sitt stora sparmål! (Nyfiken på hur ni gör det i Gimi -appen? Klicka här)

Hur mycket pengar ska man ge i födelsedagspresent?

Sett till de pengar som överförts till Gimi-kort +/- 1 dag från barns födelsedag ligger mediansumman på 200 kr. Ser vi till medianen för överföringar innehållande orden “hurra”, “grattis”, “födelsedag” är summan istället 300 kr. Givetvis är det upp till var och en att bestämma hur mycket pengar som är lämpligt att ge sitt barn vi födelsedagspresent, men dessa siffror kan vara en trygghet att förhålla sig till.

Utöver föräldrar som skickar en födelsedagspeng är mor- och farföräldrarna näst på tur. Genom att titta på meddelandetexten för överföringar till Gimi-kortet kan vi se att “mormor / morfar / farmor / farfar” är väldigt vanligt. På så sätt kan vi gissa att även släktingar enkelt vill bidra till barns ekonomiska utveckling och eftersom det i Gimi-appen inte finns några begränsningar på antal supporters är alla vuxna i barnens närhet välkomna att bidra till denna utbildning.

Vid vilken ålder ska barn få ett eget kort?

Den vanligaste ålder för att få ett eget kort från Gimi är 9 -10 år, även om många föräldrar väljer att ge sina barn kortet redan från 7 år. Vad som avgör om ett barn är redo för ett eget kort eller inte tog vi upp i ett tidigare blogginlägg klicka här för att läsa det.

Där beskrev vi hur ålder är en aspekt att utgå från, en annan riktlinje är Gimis korttest (klicka här för att göra testet) där barnet får svara på ett antal frågor relaterade till pengar och ekonomi och på så sätt ge dig som förälder en tydlig indikation om det är lägligt att beställa kortet eller att vänta. Om du är intresserad av att beställa kortet, klicka här.

Sammanfattningsvis; Data visar att digitala pengar ger barn en ökad möjlighet att erhålla sig en finansiell förståelse. På Gimi kan se att många föräldrar ser barnets födelsedag som ett perfekt tillfälle att låta denne börja hantera sina egna digitala pengar via Gimis app och kort.

Ta reda på hur Gimi kan passa just er familj genom att börja använda gratisversionen av appen nu direkt. Ladda ned appen

Redo för en smartare veckopeng?