Ladda ner appen

Skriv in ditt mobilnummer så skickar vi ett sms med en länk för nedladdning.

SE +46

Nationell undersökning om barn och pengar

June 7, 2018

En ny nationell undersökning, med över 1 000 barn och unga från hela landet, visar att svenska barn har bristfälliga kunskaper om pengar och ekonomi.

En ny nationell undersökning, med över 1 000 barn och unga från hela landet, visar att svenska barn har bristfälliga kunskaper om pengar och ekonomi.

Svenska barn hanterar inte längre pengar. För tio år sedan fick fler än 75% av de svenska skolbarnen veckopeng, numera får färre än vartannat barn veckopeng då föräldrarna själva har slutat att använda kontanter. Det finns helt enkelt ingen peng i plånboken när det är dags att dela ut veckopengen. Istället betalar många föräldrar för barnen då de pekar och vill ha något.

”Många barn får inte längre en regelbunden veckopeng och det är ett jätteproblem”, säger Philip Haglund på Gimi, Sveriges mest använda app som lär barn och ungdomar om pengar. ”Det gör att barn inte tar eget ansvar för konsumtion och därmed saknar en förståelse för pengars värde.”

Förståelsen försvinner tillsammans med kontanterna

Förra året minskade mängden kontanter i cirkulation med 16% och fortsatte falla under det första kvartalet 2017, enligt SCB. Nu när gamla mynt och sedlar växlas in förväntas digitaliseringen av betalningsvanor ytterligare accelerera. “Digitaliseringen av bank- och betalmarknaden är i grunden positiv. Men den snabba förändringen innebär också att vissa grupper hamnar utanför. Banker, skolor, föräldrar och samhället behöver ta ett större ansvar för att barn ska inkluderas i det digitala skiftet av pengar. Betalningsverktyg och banktjänster behöver anpassas så att alla förstår och kan använda dem, stora som små”, säger Philip Haglund.

Nationell undersökning – barn halkar efter

I en ny nationell undersökning har Gimi tagit tempen på över tusen barn i åldrarna 5-17 år i en omfattande studie kring barns kunskaper om vardagsekonomi. Det visar sig att barnens förståelse för pengar är bristfällig. Mer än ett av fyra barn i åldrarna 8 till 15 kan inte uppge hur mycket ett mjölkpaket kostar. Många barn uppvisar dessutom stora luckor i förståelsen kring kostnaden för digitala produkter, som datorspel och mobilappar. Ett av fem barn i åldrarna 10 till 15 vet inte att applikationer till mobiltelefoner kan kosta pengar.

“Många barn har appar som Spotify och Netflix installerade på sina mobiltelefoner, utan att ägna en tanke åt att föräldrarna betalar dyra prenumerationer för dessa tjänster”, säger Philip Haglund.

Barn blir ekonomiska analfabeter

Mynt och sedlar kan man känna och se på. De är lätt för barn att stoppa i spargrisen, stapla på hög, och förekommer ofta i skolans läroböcker. Digitala pengar syns inte på samma sätt utan flyger ofta förbi helt osynliga. Och dessutom är många av de digitala banktjänsterna såsom Swish i praktiken otillgängliga för barn. “Om vi inte inkluderar alla i det digitala skiftet kommer vi att fostra en generation av ekonomiska analfabeter”, säger Philip Haglund. I den nationella undersökningen framgår att 1 av 5 barn i åldrarna 6 till 14 år inte förstår PIN-koder. ”Det är ett tydligt bevis på att banker och den svenska skolan inte lyckats anpassa tjänster och undervisning, vilket gör att föräldrar står handlingsförlamade inför uppgiften att ge barnen ansvar över sin egen ekonomi”.

Stora risker för nästa generation

Då samhället genomgår ett av de största skiftena i den privatekonomiska historien, från kontanter till digitala pengar, måste det skapas nya tjänster som anpassas för den unga målgruppen. Veckopengen är en ekonomiapp som gör att barn lär sig om pengar och förbereder sig för att undvika SMS-lån och andra ekonomiska felsteg senare i livet. Det borde vara ett av flera initiativ. Gör vi ingenting nu kan vi förvänta oss dramatiska och mycket negativa följder för vårt framtida samhälle och de barn som växer upp idag.

Redo för en smartare veckopeng?