Ladda ner appen

Skriv in ditt mobilnummer så skickar vi ett sms med en länk för nedladdning.

SE +46

Hur lär man barn om pengar?

March 7, 2018

Det är en viktig del av barndomen att lära sig vad som är viktigt för en, hur man tjänar pengar, och hur man lägger undan pengar inför framtiden, och veckopengen kan vara ett hjälpmedel för detta.

Vem mer minns hur mycket veckopeng de fick som barn? Eller lyckan av att hitta en guldtia bredvid sängen efter Tandfén? Eller det eviga sparandet för att kunna köpa den där saken, vad det än var, som mamma och pappa inte ville köpa så du tvingades till att spara ihop allt själv?

Väcker dessa händelser gamla minnen? Det kanske beror på att pengar överlag har en större påverkan i barndomen än vad du kanske tror.

”Vad vi har hittat är att upplevelser i barndomen har en betydande roll när det gäller formandet av attityder, tillit och beteenden kring pengar” säger Sunitha Chamala, ekonomiplanerare och medlem i the Financial Planning Association of Australia, till Huffington Post Australia. ”Dessa vanor följer en livet ut, och att skapa sådana vanor när barnen är små är mycket lättare än att försöka ändra dem senare i livet” påstår Chamala.

En av de viktigaste sakerna att tänka på som förälder är, enligt Chamala, att inte uppfostra ens barn med en falsk känsla av berättigande. ”Du vill inte uppmuntra en situation där barn känner sig berättigade till dyra leksaker, resor eller andra ting utan att de ha gjort sig förtjänta av dem”, säger Chamala. Hon menar att detta kan resultera i att barnen i vuxenålder då lever över deras behov, blir skuldsatta samt spenderar utöver deras tillgångar.

”Du vill även uppmuntra till senare tillfredsställelse snarare än direkt och försöka hjälpa ditt barn att förstå skillnaden mellan att behöva och att vilja ha någonting. Det är också viktigt att de förstår att man måste jobba för att tjäna pengar samt vikten av att ha ett sparkonto att ta ifrån om något plötsligt skulle hända” menar Chamala. Mycket av detta är självklart lättare sagt än gjort, framför allt då man som förälder gärna vill ge sitt barn allt de någonsin kan drömma om. Chamala menar dock att det är viktigt att inspirera barn till att arbeta mot mål, isynnerhet när det gäller sparande till en sak, eftersom det faller inom ”vill ha”-kategorin.

”Om ditt barn vill köpa något kan du hjälpa dem att spara pengar genom att ta hand om deras födelsedags- eller veckopeng, eller erbjuda dem att hjälpa till hemma för att tjäna en extra slant. Genom att involvera ditt barn i köpprocessen hjälper du dem att förstå värdet av en tia och dess innebörd i ett större perspektiv” säger Chamala.

Lärdomar som rör förhållandet mellan barn och pengar borde inte börja och sluta vid veckopengar, utan fortsätta även under ungdomsåren som månadspengar. Enligt Chamala att det är en bra idé att uppmuntra tonåringar till att skaffa ett jobb, hon säger ”Det är då upp till barnet om de vill spara eller spendera pengarna, vilket hjälper dem att själva etablera dessa vanor istället för att deras föräldrar säger åt dem hur de ska göra. Med det sagt så är det viktigt att föräldrar lever som de lär genom att demonstrera och förstärka attityder i hemmet”.

Om du som förälder inför ett konsekvent tankesätt kring dina attityder gällande pengar, menar Chamala, kommer det att speglas i dina barns attityder vad gäller att tjäna, spendera och låna pengar. Detta innebär givetvis inte att ett barn måste spara ihop till varje liten sak de önskar sig. När allt kommer omkring så är mycket av det som tagits upp självklara saker i australiensiska hushåll idag, till exempel en dator som skulle vara utom räckhåll för ett barn om de endast skulle klara sig på sin vecko- eller månadspeng.

”När det kommer till dyrare leksaker och spel har de flesta barn inte möjlighet att köpa dessa på egen hand. Detta utesluter dock inte tanken om att barn ska vara med och bidra. Säg till exempel att du köper en iPad, låt då ditt barn bidra med 50 dollar innan de får lov att köpa den” tipsar Chamala.

Avslutningsvis menar Chamala att det du i grund och botten bör försöka undvika är att ge ditt barn omedelbar tillfredsställelse, då detta lever kvar i vuxenålder. Hon avslutar med att säga ”Om du inte kämpat för det, förtjänar du det inte”.

Redo för en smartare veckopeng?