Ladda ner appen

Skriv in ditt mobilnummer så skickar vi ett sms med en länk för nedladdning.

SE +46

Så vill UC utbilda barn om pengar

March 12, 2021

Samtidigt som skuldsättningen bland unga ökar och det saknas utrymme för privatekonomisk undervisning i skolan. UC ser med oroande blick på den senaste utvecklingen men menar samtidigt att det finns stort utrymme för att vända trenden. "Vi välkomnar alla aktörer som bidrar till att främja ungas kunskap inom privatekonomi", säger Gabriella Göransson, kreditinformationchef på UC.

Samverkan och utbildning är två genomgående teman när UC beskriver vad som behöver göras för att förbättra barn och ungas finansiella förståelse. I detta blogginlägg får du möta Gabriella Göransson, kreditinformationchef på UC, när hon beskriver UC:s syn på det aktuella läget, vilka orosmoln som finns men även vilka möjligheter framtiden har att vänta. Ta del av hela intervjun och vill veta mer om Gimis samarbete med UC kan du läsa mer här.

Ungas skuldsättning - en illavarslande trend vi måste bromsa!

UC har i syfte att hjälpa både företag och konsumenter i deras dagliga beslutsprocesser. Det kan handla om allt ifrån att köpa en bostad till att få sitt företag att växa, men ofta kretsar frågorna kring betalningsanmärkningar, skulder och krediter. Detta är något som blivit allt vanligare bland unga och som Gabriella Göransson ser allvarligt på.

Vad anser ni om nivån på skuldsättning bland unga? Vad ser ni för trender?

"Det är med stor oro vi ser hur snabbt skuldsättningen bland unga ökar. Det är en anledning till varför vi på UC vill ha mer fokus på privatekonomi i skolundervisningen, eftersom det skulle göra unga vuxna bättre rustade för att undvika överskuldsättning i vuxenlivet. Under 2020 mer än dubblerades antalet unga personer som ansöker om skuldsanering, enligt statistik från Kronofogden. (Källa: Kronofogden)

Antal personer som under 2020 ansökte om skuldsanering, det vill säga personer som har så pass stora skulder att de inte kan betala tillbaka dessa inom en överskådlig framtid, var 28 293 personer. Det är en ökning med 38 procent jämfört med 2019. Bland unga vuxna i åldern 18-30 år ökade antalet personer som ansökte om skuldsanering med hela 124 procent, från 2 208 personer 2019 till 4 938 personer 2020. Det är en illavarslande trend vi måste bromsa!
" säger Gabriella Göransson

Vad tror ni att det beror på?

"En starkt bidragande orsak till överskuldsättning bland unga är så kallade konsumtionslån, det vill säga lån som tas för att konsumera och som ofta saknar säkerhet. Det kan handla om snabblån eller avbetalningar med ränta. Dessa lån har generellt höga räntor, ibland upp till 40 procent.

Vi vet att unga vuxna lockas ofta in i skuldfällan genom aggressiv marknadsföring av konsumtionslån. En politisk åtgärd som vore särskilt effektiv och som vi på UC är starkt positiva till är därför att förbjuda reklam för högkostnadslån genom sponsring av influencers." förklarar Gabriella Göransson
(läs mer: Pressmeddelande)

Välkomnar alla aktörer som vill främja ungas kunskap inom privatekonomi

Att det behövs gemensamma krafttag för att främja barn och ungas finansiella förståelse är uppenbart, och senaste tiden har alltfler forum startas för att göra just detta. Sveriges största och mest omtalade nätverk är The FinLit Network där både UC och Gimi är medlemmar. The FinLit Network har i syfte att samla politiker, forskare, myndigheter och näringsliv på en öppen arena där de tillsammans kan diskutera och ta fram lösningar för ett hållbart och jämlikt finansiellt samhälle för nästa generation.

Just samverkan är något som ligger UC varmt om hjärtat, vilket lett till att de under våren 2021 även ska delta i Edtest tillsammans med Gimi. En testbädd där lärare och huvudmän får ta del av edtech-bolag utbildningsmaterial och testa det i skolorna. Allt för att ge elever förutsättningar för bästa möjliga utbildning i den samtid de lever.

Anser ni att kunskapsnivån bland unga är för låg? Hur ska det kunna förändras?

"Vi vet att det saknas ett fokus på privatekonomisk utbildning i skolan, något vi efterfrågar och tror skulle ha positiv effekt och göra unga vuxna bättre rustade.

Vi vet även att bara hälften av alla unga vuxna i åldern 18-24 år vet vad exempelvis kreditvärdighet är och vilken inverkan det har på ens privatekonomiska liv. Det är därför vi själva driver initiativet The Bill, som syftar till att utbilda unga vuxna i just privatekonomi.

Det finns flera duktiga aktörer där ute som har en rad olika initiativ som alla syftar till att främja ungas kunskap inom privatekonomi, och vi välkomnar alla aktörer som bidrar till detta på marknaden – både branschkollegor, banker och nya aktörer. Men vi tror att man verkligen behöver från politiskt håll ett ökat fokus på privatekonomisk undervisning i skolan, och det försöker vi på UC att proaktivt bidra till." säger Gabriella Göransson

(se motioner till Riksdagen som ej fått gehör 2020/21:3208 av Jessika Roswall och 2020/21:3694 av Alexandra Anstrell)

Vilken roll tror ni att appar som Gimi kan spela i att lära unga mer om privatekonomi?

"Vi välkomnar alla initiativ där fokus är att öka ungas kunskap inom privatekonomi på marknaden." avslutar Gabriella Göransson


Redo för en smartare veckopeng?