Ladda ner appen

Skriv in ditt mobilnummer så skickar vi ett sms med en länk för nedladdning.

SE +46

Därför ska ditt barn ha ett eget kort

August 21, 2019

Att tvinga in tråkig information om ekonomi i våra barns sinnen fungerar inte. Istället borde vi fokusera på det som forskare kallar för “experiential learning” på engelska, vilket ungefärligt översätts till empirisk inlärning, eller lättare sagt att lära genom att gör

Dagens unga blir allt sämre på att hantera pengar - de vet inte längre hur man gör¹. Mellan 2016 och 2018 ökade antalet svenska 18-åringar med skulder hos Kronofogden med 44%². Allt fler söker hjälp för pengaproblem i allt yngre åldrar³. Dessutom verkar klassisk undervisning i skolan inte hjälpa⁴. Någonting måste göras. Men vad?

Ny forskning kan ge oss svaren.

Att tvinga in tråkig information om ekonomi i våra barns sinnen fungerar inte. Istället borde vi fokusera på det som forskare kallar för “experiential learning” på engelska, vilket ungefärligt översätts till empirisk inlärning, eller lättare sagt att lära genom att göra. Övning ger färdighet som det så heter.

Att få öva på pengahantering är ett av de viktigaste sätten för barn att lära sig om hur man tjänar, sparar och spenderar pengar på ett smart sätt. Det här menar forskare från University of Arizona, Brigham Young University, New Mexico State University och Northern Illinois University som publicerade en studie⁵ 2018. I artikeln skriver de att praktiska erfarenheter håller en nyckelroll i hur barn lär sig om pengahantering och forskarna drar slutsatsen att praktiska erfarenheter bör ses som en av de viktigaste vägarna för barn att lära sig om pengar.

En annan studie⁶ som publicerades 2015 beskriver samma fenomen. För barn är det viktigt att få möjligheten att uppleva och praktiskt öva på pengahantering, något som lägger grunden till hur de kommer att förhålla sig till pengar i framtiden. Så att lära sig hantera pengar på ett ansvarsfullt sätt redan vid tidig ålder leder till smartare beslut genom hela livet.

Vi behöver alltså se till att barn får de tillfällen som behövs för att öva, prova på och på så sätt lära sig, men det är inte alltid så lätt.

Att barn inte har tillgång till sina egna fickpengar är ett av de största hindren som föräldrar och barn ställs inför när det gäller att ge barnen övningsmöjligheter. Många föräldrar ger inte sina barn vecko- eller månadspeng längre, utan försöker hålla i huvudet hur mycket barnen har sparat⁷. Ännu värre, många föräldrar glömmer helt att ge barnen vecko- eller månadspeng. Dessutom försvinner kontanter allt mer. Affärer blir kontantlösa, och tar bara digitala betallösningar som Swish eller Apple Pay. För barnen innebär det att det är nästintill omöjligt att komma åt och använda sina egna pengar.

Ett sätt att ge dem tillgången och därmed ge dem övning, är att ge dem ett eget kort. När vi gör det så öppnar sig en hel värld av praktiska lärmöjligheter som barnen kan ta del av. Att aktivt kunna välja mellan att köpa en godispåse idag, eller att spara pengarna för att ta sig närmare en drömresa nästa sommar gör massor för barnets lärande.

År 2010 publicerades en studie⁸ om hur unga lär sig om pengar. Forskarna hittade att de barn som hade ett eget kort lärde sig mer och kom ihåg mer ekonomisk kunskap än barn som inte hade ett kort. Så inte nog med att ett kort ger barnen tillfällen att lära sig, det låter också barnen komma ihåg vad de har lärt sig bättre. Exempelvis, att det inte går att övertrassera ett betalkort. Ett barn kommer att koppla samman lärdomen med upplevelsen av att inte kunna betala för sin chokladbit i skolkiosken, något som barnet också kommer att minnas i längden. Så ju tidigare vi ger våra barn möjligheterna att öva - desto bättre.

Vid vilken ålder är barn redo för att ha ett eget kort? För att säkerställa att barns kortanvändning är trygg och säker så tog Gimi fram ett kunskapstest tillsammans med forskare från Swedish House of Finance vid Handelshögskolan i Stockholm. Resultaten från mer än 1 000 barn ger oss svaren. Barn vet hur man använder ett kort på ett säkert sätt vid relativt unga åldrar. För att kort sammanfatta vad vi ser i grafen här under, mer än 70% av barnen och mer än ¾ av alla 12-åringar klarade testet och visar på att de förstår hur man använder ett kort på ett ansvarsfullt sätt.

Sammanfattningsvis, barn lär sig massor om pengahantering genom att öva och vara med i vardagliga ekonomiska aktiviteter. Som vuxna kan och bör vi uppmuntra våra barn att praktiskt öva deras pengafärdigheter, och i ett kontantlöst samhälle inkluderar det att kunna använda sina egna pengar med sitt eget kort - när barnen är redo för det.

Vill du ta reda på om ditt barn är redo för ett eget kort? Gör korttestet här: Till korttestet

Läs mer om Gimi-kortet, ett kort för barn, tonåringar och deras föräldrar här: Gimi-kortet

Gimi Research Center

Sedan 2017 har Gimi genomfört forskningsprojekt såväl i egen regi som i samarbeten med världsledande forskare, i syfte att främja kunskapen kring barn och privatekonomisk bildning.

Idag samarbetar Gimi Research Center med forskare från Babson College, Handelshögskolan i Stockholm och Dartmouth College och vi söker fortsatt fler samarbeten. Vill du veta mer om eller bli en del av forskningsnätverket? Maila oss på [email protected]

Erik Bohjort

Head of Research

Källor:

1. PISA 2015 Results (Volume IV) - Students' Financial Literacy

PISA, publicerad 2017.

2. Statistik Ungdomsskulder - Kronofogden

Statistiken finns tillgänglig här: Länk, publicerad 2018.

3. Financial literacy, financial education, and downstream financial behaviors

Daniel Fernandes, John G. Lynch Jr och Richard G. Netemeyer, publicerad 2014.

4. Making ends meet: are households living beyond their means?

Office for National Statistics (ONS), publicerad 2018.

5. Practice Makes Perfect: Experiential Learning as a Method for Financial Socialization

Ashley LeBaron, Samuel Runyan, Bryce Jorgensen, Loren Marks, Xiaohui Li och professor E. Jeffrey Hill, publicerad 2018.

6. Foundations of financial well‐being: Insights into the role of executive function, financial socialization, and experience‐based learning in childhood and youth

Anita Drever, Elizabeth Odders-White, Charles Kalish, Nicole Else-Quest, Emily Hoagland och Emory Nelms, publicerad 2015.

7. Rapport om vecko- och månadspeng i Sverige - 2017

Gimi and YouGov, tillgänglig vid förfrågan.

8. The effects of financial education on the financial knowledge of high school students

William B. Walstad, Ken Rebeck and Richard A. MacDonald, publicerad 2010.

Redo för en smartare veckopeng?