Ladda ner appen

Skriv in ditt mobilnummer så skickar vi ett sms med en länk för nedladdning.

SE +46

Finansiella Superskills för barn och ungdomar

Att lära barn om pengar

Ekonomisk läskunnighet, den stora utmaningen

Barnen är vår framtid! Men denna generation riskerar att växa upp utan ekonomisk läskunnighet. De ärver ett ekonomiskt system som blir alltmer invecklat och är på gränsen att upprepa våra misstag. En personlig och global ekonomisk förmögenhet grundas på en ordentlig ekonomisk utbildning.

Gimi är baserat på vetenskaplig forskning och är anpassat för att ge barn kunskapen och verktygen de behöver för att göra smarta ekonomiska val, hela livet.

Gimi Financial Education Puzzle Image
Gimi Content Image

En kombination av bevisade lärometoder

Gimis platform är baserat på forskning och teorier om social- och erfarenhetsbaserad lärande, och tar fram fyra fundamentala principer som förser barn med roliga, effektiva och enkla lärandetillfällen.

Gimis ekonomiutbildning är:

  • Praktisk
  • Social
  • Betydelsefull
  • Kontinuerlig

Vi förser barn med kontinuerlig och betydelsefull praktisk lärandetillfällen.

Vill du veta mer? Läs mer

Gimis forskningscenter

Sedan 2017 har Gimi genomfört forskning för att främja barns ekonomiska läskunnighet, både genom oberoende projekt samt samarbeten med ledande experter. Vi jobbar för närvarande med forskare från Babson College, Handelshögskolan i Stockholm och Dartmouth College och letar ständigt efter nya samarbeten.

Gimi Content Logo Image
Gimi Content Logo Image
Gimi Content Logo Image

Redo för en smartare veckopeng?